Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

Новости

28.5.2020
27.5.2020
27.5.2020
25.5.2020
22.5.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Едукација младихA- / A / A+


Прописи који су значајни за младе

  1. Закон о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“ број 98/04, 119/08 и 1/12)
  2. Закон о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13)
  3. Правилник о финансирању мјера и активности подршке развоју и промоцији волонтирања („Службени гласник Републике Српске“ број 55/14)
  4. Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број: 60/15 и 5/16)
  5. Закон о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број: 116/12 и 103/15)
  6. Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске“ број: 53/16)
  7. Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број: 7/16)
  8.  Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/16)
  9. Закон о раду  („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16)

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске