Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

13.1.2017
4.1.2017
28.12.2016
23.12.2016
14.12.2016
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


<јануар 2017>
понутосречетпетсубнед
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

НовостиA- / A / A+

13.1.2017 НАПЛАЋЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2016. ГОДИНЕ

У току 2016. године на рачун јавних прихода Републике Српске укупно је уплаћено двије милијарде и 164 милиона КМ, те додатних 11,7 милиона КМ по основу доприноса за Фонд солидарности.
Наплаћени износ по основу директних пореза у 2016. години већи је за 6% него за исти период прошле године, односно прикупљено је 434,3 милиона КМ или 25 милиона КМ више. Највећи процентуални раст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит, који је наплаћен у износу од 181,4 милиона КМ, што је у односу на исти период претходне године више за 36,4 милиона КМ, односно више за 25%.
По основу пореза на доходак наплаћено је 216,1 милион КМ, што је за 4% мање, односно за 8 милиона КМ мање у односу на претходну годину. Нижа наплата пореза на доходак резултат је измјене Закона о порезу на доходак од септембра 2015. којим је укинут порез на дивиденду.
Порез на употребу, држање и ношење добара наплаћен је у износу од 13,9 милиона КМ. Код ових прихода дошло је до измјена законског рјешења којим је прописано да се порез на употребу моторних возила и порез на држање и ношење оружја умањује и враћа на ниво на којем је био прије измјена из 2014. године, те је у том смислу дошло и до мање наплате ове врсте прихода у односу на 2015. годину и то за 19%, односно за 3,2 милиона.
Наплата прихода по основу пореза на непокретности износи 22, 8 милиона КМ што је у односу на прошлу годину мања за 1%, односно мања за 230 хиљада КМ, будући да три општине нису доставиле неопходне податке за издавање пореских рачуна за 2016. годину (Србац, Градишка и Трново), Пореска управа није била у могућности да пореске рачуне одштампа и уручи пореским обвезницима у прописаном законском року. Ако узмемо у обзир да је у 2015. години за ове три општине укупно наплаћено преко 900 хиљада КМ можемо констатовати да је наплата пореза на непокретност и већа него у 2015. години.
По основу осталих јавних прихода наплаћено је 350,6 милионa КМ, што је у односу на претходну годину више за 4%, односно 14 милиона КМ. Када говоримо о наплати прихода по основу такса и накнада можемо констатовати да је у односу на претходну годину наплаћено више за 5%, за 10,6 милиона КМ. На вишу наплату прихода по основу такси и накнада највише је утицала виша наплата прихода по основу накнаде за путеве која се плаћа при годишњој регистрацији возила на моторни погон.
Наплата прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу износи 22,5 милиона КМ, што је за од 13% више у односу на претходну годину, односно за 2,5 милион КМ.
Такође, наплата по основу осталих прихода износи 49 милиона КМ, што је у односу на прошлогодишњу наплату више за 8 милиона КМ, односно за 20%. На вишу наплату ових прихода највише је утицала виша наплата прихода по основу прихода од дивиденде и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама.
Што се тиче прихода по основу концесионих накнада наплаћено је 44,2 милиона КМ, што је за 7,6 милиона КМ мање у односу на претходну годину, односно 15% мање. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату ове врсте прихода.
Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у 2016. године износе укупно 1 милијарду 376 милиона КМ. Повећана наплата је забиљежена код доприноса за ПИО (наплаћено 757,2 милиона КМ, што је 3,8 милиона КМ више у односу на прошлу годину), за дјечију заштиту (наплаћено 56,9 милиона КМ, што је за око 420 хиљада КМ више него у претходној години). Мања наплата доприноса је остварена код доприноса за здравствено осигурање, наплаћено је 518,9 милиона КМ, а који су у односу на исти период претходне године наплаћени мање за 16 милиона КМ. На наплату ових прихода је утицао мањи износ уплаћеног доприноса за здравствено осигурање за незапослена лица (мање за 15,3 милиона КМ) и доприноса за здравствено осигурање корисника пензије и корисника других новчаних накнада (мање за 3,8 милиона КМ), док је наплата по основу доприноса на лична примања већа у односу на прошлу годину (за 2,9 милиона КМ).
Мања наплата је забиљежена код заосталих обавеза по основу индиректних пореза - у поређењу са претходном годином наплаћено је 28,8 милиона КМ мање. Наведена разлика се односи на уплату „Рафинерије нафте Брод“ а.д. по основу унапријед плаћених рата репрограма у 2015. години.
У току 2016. године Пореска управа је извршила 3.883 теренске и канцеларијске контроле. Инспектори ПУРС су у извршеним контролама, поред пријављених, а неплаћених обавеза, додатно утврдили износ од 37,02 милиона КМ непријављених обавезa.
Пореска управа у 2016. години интензивирала активности на контроли исправности приказивања промета преко фискалних каса. Инспектори ПУРС су у 2016. години извршили 4.311 контрола евидентирања промета преко фискалних каса, те је за 544 пореских обвезника донесено рјешење о изрицању заштитне мјере забране обављања дјелатности.
По свим основама у току 2016. године Пореска управа је издала 2.399 прекршајних налога на износ казне од преко 2 милиона КМ. Поднесен је и 31 извјештај надлежним тужилаштвима са укупно причињеном штетом за Буџет РС у износу од 3.588.600 КМ.
Према подацима Пореске управе РС у периоду 01.01 - 31.12.2016. године на подручју Републике Српске регистрована је 1.400 пореских обвезника – правнa лица и 3.146 пореских обвезника – предузетникa, док је истовремено одјављено 87 пореских обвезника – правна лица и 740 пореских обвезника – предузетника.
Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за 2016. годину, те поређење са наплатом из 2015. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org Naplaceni javni prihodi u 2016. godini.pdf (application/pdf) 199K

4.1.2017 Објава јавног конкурса за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме
Пореска управа Републике Српске објављује ЈАВНИ КОНКУРС за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме.
Сва заинтересована лица прописани образац Пријава на јавни конкурс могу преузети ОВДЈЕ.
28.12.2016 ПУРС учествовала на 4. Конференцији омладинског рада РС

Пореска управа Републике Српске учествовала је на 4. Конференцији омладинског рада Републике Српске, која је одржана од 21-23.12.2016. године у Дому омладине у Бањалуци у оквиру које је у циљу едукације младих о важности плаћања пореза и користима које из тога произилазе, одржала презентацију на тему „Пореске обавезе омладинских организација из области директних пореза“.
На интернет страници Пореске управе биће формирана нова секција намијењена младима како би се што боље упознали са пореским прописима, начином рада Пореске управе Републике Српске, пореским системом Републике Српске односно постојећим порезима, поступцима, условима и начину плаћања пореских обавеза,  правима и обавезама пореских обвезника осим редовних одржавања едукације о порезима.
Циљ ових активности је да се пошаље позитивна порука о важности плаћања пореза и користима које из тога произилазе, како за појединца тако и за друштво у цјелини.

23.12.2016 Истекао рок за уплату пореза на непокретности, слиједи принудна наплата

Пореска управа Републике Српске обавјештава све пореске обвезнике пореза на непокретност да је истекао законски рок за измирење пореске обавезе утврђене пореским рачунима за 2016.годину. Позивају се сви порески обвезници пореза на непокретност, који нису у цјелости измирили своје пореске обавезе из 2016. године, као и евентуалне неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година, да то учине одмах.
У супротном, против свих власника непокретности Пореска управа ће покренути поступак принудне наплате, те ће им износ доспјеле обавезе бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.
Такође, позивају се сви који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном.
Пореска управа ће у наредном периоду интензивирати активности на принудној наплати овог општинског прихода, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину.

14.12.2016 Резултати јавне конкуренције за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у ПУРС
Резултати јавне конкуренције за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у ПУРС, по Јавном огласу објављеном 02.11.2016. године у дневном листу „Глас Српске“:

- Резултати интервјуа обављеног 12.12.2016. године
- Резултати интервјуа обављеног 13.12.2016. године
- Резултати интервјуа обављеног 14.12.2016. године
Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
85
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске