Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

10.12.2018
6.12.2018
5.12.2018
4.12.2018
4.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

10.12.2018 (Не)издавање рачуна под „будним“ оком инспектора

Пореска управа Републике Српске покренула је кампању „Корак предузми, рачун узми“ која има за циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС.

Поред превентивног дјеловања кроз медијску кампању, биће појачан и рад инспектора Пореске управе РС на терену, који ће у наредном периоду контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе са циљем побољшања пореске дисциплине пореских обвезника када је у питању обавеза издавања фискалних рачуна након сваке куповине или извршене услуге.

Наиме, инспектори Пореске управе РС ће у наредном периоду ове појачане контроле вршити сваког радног дана, али и у дане викенда и то у смјенама, па овом приликом позивамо пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области и себе не доведу у ситуацију да пред и за вријеме божићних и новогодишњих празника буду привремено затворени на период од 15 дана због неиздавања фискалног рачуна.

С циљем превентивног дјеловања, а што је и смисао ове кампање, наглашавамо да је важно промјенити лоше навике и повећати фискалну свијест код грађана и указати на значај узимања фискалног рачуна. Без фискалног рачуна купац не може да рекламира робу нити да добије поврат новца. Фискални рачун је једини начин да купац оствари своја права, али и да буде сигуран да дио његовог новца иде у буџет чиме се финансира здравство, просвјета, култура, образовање.... Борба против сиве економије не заснива само на забранама и инспекцијским мјерама већ подразумијева и различите активности шире друштвене заједнице, од којих је једна управо узимање фискалног рачуна.

Наглашавамо да неиздавање фискалних рачуна од стране пореских обвезника показује да је њихово пословање нелегално, и значи неприказивање прихода и утају пореза. Према томе, Пореска управа РС приликом својих контрола само спречава пореске обвезнике да раде нелегално, да врше утају пореза и да буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који издају фискалне рачуне приликом продаје роба или услуга.

Пореска управа РС овим путем још једном позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС. О резултатима појачаних контрола инспектора Пореске управе РС на терену јавност ће бити благовремено информисана.

Иначе, инспектори Пореске управе Републике Српске су у првих десет мјесеци 2018. године извршили 2.993 контроле евидентирања промета преко фискалних каса, те су у 1.200 случајева утврдили неправилности, и потом издали 1.321 прекршајни налог на износ казне од 950.750 КМ. Истовремено, инспектори Пореске управе РС су у оквиру ових контрола за 425 пореских обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна.

6.12.2018 Наплаћено 96 милиона КМ више јавних прихода

Пореска управа Републике Српске је за 11 мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,230 милијарди марака, што је за 96,4 милиона КМ или пет одсто више него у истом периоду прошле године.

Ови подаци указују на наставак задовољавајућег тренда раста прихода у готово свим сегментима. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности кроз редовну наплату и теренске контроле, као и услуге пореским обвезницима али је нарочито аутоматизација пословних процеса кроз импленетацију Интегрисаног информационог система у Пореској управи утицала на позитиван ефекат наплате јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у првих 11 мјесеци ове године наплаћени су у износу од 460,1 милион марака, што је за 32,1 милион КМ или седам одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 207,3 милиона КМ, што је за 28,2 милиона КМ или 16 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 213,5 милиона марака што је више за пола милиона КМ у односу на исти период прошле године, упркос чињеници да је Влада РС у овој години повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 13,7 милиона КМ или четири процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих 11 мјесеци ове године наплаћен у износу од 25,7 милиона КМ, што је за 2,8 милиона КМ или 12 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су за 11 мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,376 милијарди КМ, што је за 33,9 милиона КМ или три процента више него у истом периоду 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 782,4 милиона марака или 57 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 491,2 милиона марака што је мање за шест процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, ове године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у првих 11 мјесеци 2018. године. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 65,9 милиона КМ или 20 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 32,1 милиона КМ или 13 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-новембар ове године остварена је наплата од 371,4 милиона КМ, што је за шест одсто или 21,7 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 219,9 милиона марака, што је за 5,4 милиона марака или два одсто мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих 11 мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 25,2 милиона марака или десет процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 17,4 милиона КМ или 10 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 66,3 милиона марака, што је за 16,4 милиона КМ више него у првих 11 мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-новембар 2018. године наплаћене у износу од 42,6 милиона КМ, што је за 32 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих 11 мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 22.220.181 КМ, што је повећање од 8,7 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-новембар ове године на подручју РС регистрован је 1.151 порески обвезник-правно лице и 2.725 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 355 пореских обвезника-правних лица и 904 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-новембар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

5.12.2018 До краја године поднијети захтјев за пореску картицу

Порески обвезници којима је издата пореска картица, а код којих је дошло до промјене обима права на умањење пореске основице пореза на доходак у односу на 2018. годину (промјена у висини камате на стамбени кредит и/или броју издржаваних чланова, те промјена у висини премије животног осигурања и/или промјена у висини уплаћеног доприноса за добровољно пензијско осигурање), могу најкасније до 31. децембра 2018. године поднијети Захтјев за издавање пореске картице  – Образац 1001 за 2019. годину.

Захтјев се, у зависности од основа за остваривање права на умањење пореске основице, попуњава на основу отплатног плана стамбеног кредита за 2019. годину (за куповину или изградњу једне и једине некретнине), затим на основу документације о издржаваним члановима, полисe о животном осигурању од друштва за осигурање које посједује дозволу Агенције за осигурање РС, те документа из којег је видљив износ премије животног осигурања који ће се плаћати у 2019. години и уговора или другог документа из којег проистиче обавеза плаћања доприноса за добровољно пензијско осигурање.

Да би порески oбвезници остварили право на умањење пореске основице на мјесечном нивоу, потребно је да пореску картицу коју је издала Пореска управа Републике Српске, предају исплатиоцу опорезивог дохотка.

Пореским обвезницима који након 31. децембра 2018. године поднесу Захтјев за издавање пореске картице за 2019. годину, издаће се пореска картица за порески период који почиње првог дана наредног мјесеца у односу на мјесец подношења захтјева.

Порески обвезници који су у току 2018. године остваривали право на умањење пореске основице по основу пореске картице (поврат пореза) само по основу издржаваних чланова уже породице, а код којих нема промјена у обиму права на умањење пореске основице, не морају подносити Захтјев за издавање пореске картице за 2019. годину.

4.12.2018 Систем Пореске управе поново у функцији

Обавјештавамо вас да је систем Пореске управе Републике Српске поново у функцији.

Молимо Вас да нас у случају неких неправилности обавијестите на бројеве техничке подршке.

4.12.2018 Кратка недоступност информационом систему

У току су радови на информационом систему Пореске управе Републике Српске.
Порески обвезници ће бити благовремено обавјештени када систем буде у пуној функцији.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
120
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске