Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

19.2.2018
12.2.2018
5.2.2018
31.1.2018
31.1.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

19.2.2018 Аудио видео запис о начину попуњавања Годишње пореске пријаве за порез на добит (Образац 1101) за 2017. годину

Обавјештавамо пореске обвезнике да на веб страници Пореске управе у секцији АКТУЕЛНО могу преслушати аудио видео запис o начину попуњавања Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2017. годину.

Аудио видео запис о начину попуњавања Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2017. годину може се преслушати у цијелости и/или само дио текста који се односи на попуњавање одређеног редног броја који сам порески обвезник изабере кликом на SHOW MORE.
12.2.2018 Усклађивање апликације ППО са Законом о доприносима

Обавјештавамо пореске обвезнике да због усклађивања апликације  ППО са Законом о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број: 114/17)  још увијек није омогућено подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку путем апликацијие ППО  за доприносе и за порез и доприносе за порески и исплатни период почев од  01.01. до 31.01.2018. године али да могу поднијети Мјесечну пријаву пореза по одбитку за порез за поресеки период 01.01. до 31.01.2018. године са исплатним периодима закључно са 31.12.2017. године. О завршетку активности на усклађивању апликације ППО са Законом о доприносима и омогућавању подношења Мјесечне пријаве пореза по одбитку за доприносе  и за порез и доприносе за порески период почев од 01.01. до 31.01.2018. године, порески обвезници ће бити благовремено обавијештени.

5.2.2018 Наплата прихода у јануару већа за 40,6 милиона КМ

Пореска управа Републике Српске је у јануару 2018. године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 181,1 милион марака, што је за 40,6 милиона КМ или 29 одсто више него у истом мјесецу прошле године.

Значајан раст је забиљежен у свим сегментима јавних прихода, па је тако наплата директних пореза и доприноса расла по стопи од 21 проценат, док су остали јавни приходи већи за 53 одсто у односу на исти мјесец претходне године.

Када су у питању директни порези, они су у првом мјесецу ове године наплаћени у износу од 31 милион марака, што је за 5,5 милиона КМ више него у јануару 2017. године. Највећи раст у овом сегменту прихода остварен је код пореза на доходак који је наплаћен у износу од 18,4 милиона марака, што је за 2,9 милиона марака или 18 процената више. У посматраном периоду порез на добит је наплаћен у износу од 10,2 милиона марака, што је за 1,9 милиона КМ или 23 одсто више, док је осјетан раст наплате забиљежен и код прихода по основу пореза на непокретности којих је прикупљено 1,5 милиона КМ или 68 процената више.

У јануару ове године доприноси су наплаћени у износу од 111,8 милиона КМ, што је за 19,4 милиона КМ више у односу на исти мјесец претходне године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 63,1 милион марака или 10,6 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 40,3 милиона марака или 7,4 милиона КМ више. Поред тога, солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и то у износу од 5,4 милиона КМ или 36 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у изосу од 2,6 милиона КМ или три процента мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у јануару ове године је остварена наплата од скоро 34 милиона КМ, што је за 53 одсто или 11,8 милиона марака више него у јануару 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 12,5 милиона марака, што је за 17 одсто или 1,8 милиона марака више, док је по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено 2,2 милиона марака или три процента мање. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 1,4 милиона КМ или 15 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у јануару 2018. године наплаћене у износу од 4.988.003 КМ, што је за 589.653 КМ мање него у упоредном периоду. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од скоро 13 милиона марака, што је за 10,5 милиона КМ више него у истом мјесецу 2017. године. На вишу наплату ових прихода највише је утицала наплата прихода по основу прихода од дивиденде и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у јануару 2018. године су наплаћене у износу од 4.316.825 КМ, што је повећање за 3,9 милиона марака.

Иначе, у јануару ове године на подручју РС регистрована су 93 пореска обвезника-правна лица и 216 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 27 пореских обвезника-правних лица и 91 порески обвезник-предузетник.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у јануару 2018. године, те поређење са наплатом из јануара 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

31.1.2018 Нове формуле за прерачун нета на бруто пореску основицу

Обавјештавају се порески обвезници да је на web страници ПУ www.poreskaupravars.org у оквиру рубрике ОБРАСЦИ>ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК > под редним бројем 1.1.1 постављене нове формуле за прерачун нето на бруто пореске основице у складу са Законом о доприносима („Сл. гласник Републике Српске“, бр:114/17).

31.1.2018 Начин пријављивања уговора о допунском раду у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обавјештавамо пореске обвезнике да се пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о допунском раду, почев од 1. јануара 2018. године, врши путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о допунском раду (бројчана ознака / шифра: 51).  

Напомињемо да су физичка лица (обвезници доприноса) која остварују накнаду по основу уговора о допунском раду у складу са законом којим се уређује рад и радни односи, према члану 6. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, обавезно осигурани на пензијско и инвалидско осигурање.

Такође, чланом 207. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радник који је закључио уговор о раду с пуним радним временом може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим послодавцем за рад до половине пуног радног времена под условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца временски не подудара и да се не ради о обављању послова из члана 167. овог закона.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
107
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске