Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

9.11.2017
2.11.2017
3.10.2017
29.9.2017
25.9.2017
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

9.11.2017 Одржан састанак са представницима Фонда ПИО

Дана 08.11.2017. је у просторијама Пореске управе Републике Српске у Бањалуци одржан састанак директорице Пореске управе Републике Српске, гђе. Зоре Видовић, директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске г. Младена Милића, те помоћника министра у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, гђе. Мире Васић са сарадницима.

Тема састанка била је пријављивање и одјављивање обвезника доприноса, односно осигураника у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања.

Посебно је наглашена потреба за већом контролом послодаваца који закључују уговоре ван радног односа (нпр.уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и сл.), из разлога што се наведени уговори често закључују супротно одредбама Закона о раду, због чега је неопходно појачати и контроле надлежних инспекција рада.

Такође, на састанку је разматрани и начини пријављивања директора привредних друштава у Јединствени систем. У том погледу, закључено је да Закон о раду, којим је регулисан радно-правни положај и статус директора, предвиђа да лице које је изабрано за директора може да заснује радни однос или да обавља послове директора без заснивања радног односа, при чему Закон не предвиђа могућност волонтерског рада директора, односно рада без накнаде и плаћања припадајућих пореза и доприноса.

На састанку је потврђена добра сарадња Пореске управе Репиблике Српске и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, која се огледа у узајамној помоћи и размјени података.

2.11.2017 Јавни приходи РС готово двије милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих 10 мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила 1,950 милијарди КМ, што је за 141 милион марака или осам одсто више него у истом периоду прошле године, што представља наставак снажног раста јавних прихода у овој години.

Тако су директни порези у посматраном периоду ове године наплаћени у износу већем од 393 милиона марака, што је више за 28,4 милиона марака или осам процената у односу на исти период прошле године. У овом сегменту прихода, највећи раст је остварен код пореза на доходак који је прикупљен у износу од 193,6 милиона КМ, односно за 15,9 милиона марака више, док је по основу пореза на добит наплаћено 166,2 милиона марака што је за 7,3 милиона КМ или 5 одсто више него у упоредном периоду. Највећи процентуални раст наплате забиљежен је код прихода од пореза на непокретности којих је у првих 10 мјесеци ове године наплаћено 21,2 милиона марака, што је за 4,5 милиона КМ или 27 одсто више него у истом периоду 2016. године. Такође, раст наплате забиљежен је и код пореза на употребу, држање и ношење добара и то за шест одсто.

Када су у питању доприноси, у првих 10 мјесеци ове године наплаћени су у износу од 1,220 милијарди КМ, што је за 84,4 милиона марака или седам процената више у односу на упоредни период, Тако је за Фонд ПИО наплаћено 658,7 милиона КМ или 36,3 милиона марака више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 474,8 милиона КМ или 42,7 милиона КМ више. Солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и Завод за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 15 одсто.

Код осталих јавних прихода забиљежена је наплата од 325,6 милиона марака, што је за 31 милион КМ или 11 одсто више него у првих 10 мјесеци прошле године. Највише прихода је прикупљено по основу такси и накнада и то укупно 210,2 милиона КМ или 16 процената више, док је по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено 20,8 милиона марака или 13 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 17,4 милиона КМ или 19 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у првих десет мјесеци ове године наплаћене у износу од 30,6 милиона КМ, што је за 8,5 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.

Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих десет мјесеци ове године су наплаћене у износу од 11.175.068 КМ, што је смањење за 2,85 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих десет мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 998 пореских обвезника-правних лица и 2.643 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 253 пореска обвезника-правна лица и 1.002 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-октобар 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

3.10.2017 Рекордна наплата јавних прихода РС

Пореска управа Републике Српске је у првих девет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,746 милијарди КМ, што је за 144 милиона КМ или девет одсто више него у истом периоду 2016. године, уз снажан раст прихода у свим сегментима при чему су приходи по основу доприноса премашили милијарду КМ.
Иначе, у првих девет мјесеци ове године прикупљен је рекордан износ јавних прихода, односно забиљежена је највећа наплата за првих девет мјесеци у некој години, рачунајући од оснивања Пореске управе РС.
Када су у питању директни порези, у периоду јануар-септембар ове године, наплаћени су у износу од 355,3 милиона КМ, што је за 26,2 милиона КМ или осам процената више у односу на упоредни период. У овом сегменту прихода, највећи раст је забиљежен код прихода по основу пореза на доходак који је наплаћен у износу од 172,9 милиона КМ или девет процената више, док је по основу пореза на добит наплаћено скоро 153 милиона КМ или пет одсто више. Највећи процентуални раст наплате забиљежен је код пореза на неокретности, којег је у овом периоду прикупљено 18,6 милиона КМ или 34 одсто више него у првих девет мјесеци прошле године. Такође, раст наплате забиљежен је и код пореза на употребу, држање и ношење добара, и то за пет процената.
По основу доприноса, у периоду јануар-септембар ове године наплаћено је 1,091 милијарди КМ, што је за 94 милиона КМ или девет одсто више него у упоредном периоду претходне године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 587,4 милиона КМ или 30,8 милиона марака више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 425,4 милиона марака или 16 одсто више у односу на исти период прошле године. Солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и Завод за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 14 одсто.
Код осталих јавних прихода забиљежена је наплата од око 291 милион КМ, што је за 26,8 милиона марака или 10 одсто више. Највише прихода је прикупљено по основу такси и накнада и то укупно 191,6 милиона КМ или 17 одсто више, те накнада за приређивање игара на срећу којих је прикупљено за 13 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 15,3 милиона КМ или 18 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у првих девет мјесеци ове године наплаћене у износу од 26,6 милиона КМ, што је за 6,9 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих девет мјесеци ове године су наплаћене у износу од 9.003.395 КМ, што је смањење за 2,99 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих девет мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 919 пореских обвезника-правних лица и 2.445 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 237 пореских обвезника-правних лица и 889 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-септембар 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-30.09.2017.xls (application/vnd.ms-excel) 51K

29.9.2017 Истиче рок за уплату друге рате пореза на непокретности

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире другу рату своје обавезе по пореском рачуну за 2017. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.

Наиме, прописани рок за уплату друге рате до комплетног износа је најкасније до 30. септембра 2017. године. С тим у вези, наглашавамо да ће свим власницима непокретности у Републици Српској који нису платили доспјеле обавезе пореза на непокретности, износ бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Поред тога, Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ за физичка лица, те од 1.000 КМ до 3.000 КМ за правна лица, по непријављеној непокретности.

Такође, Пореска управа РС ће интензивирати активности на принудној наплати овог прихода локалних заједница, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину, као крајње мјере наплате ове пореске обавезе.
 
Иначе, Пореска управа РС је у првих осам мјесеци ове године по основу пореза на непокретности прикупила 16 милиона КМ, што је за скоро четири милиона КМ или 33 одсто више него у истом периоду 2016. године, те представља задовољавајући тренд наплате ове врсте прихода који искључиво припада локалним заједницама у РС.

25.9.2017 Порез плаћај, Српску јачај

Пореска управа Републике Српске започела је једномјесечну промотивну кампању под називом „Порез плаћај, Српску јачај“, чији је циљ подизање свјести грађана о важности плаћања пореских обавеза и користима које из тога произилазе, како за појединца, тако и за друштво у цјелини.
С тим у вези, Пореска управа РС ће у наредних мјесец дана разним промотивним активностима, прије свега путем медија, настојати приближити грађанима значај правовременог извршавања њихових пореских обавеза, а све како би утицали на повећање пореског морала становништва. Циљ је да се грађани РС, од најмлађих до најстаријих, информишу о свим тим предностима и да коначно почну размишљати о томе које добробити за цијелу Републику Српску доноси редовно извршавање пореских обавеза, а не само о томе како изиграти државу и избјећи своје обавезе.
Наиме, бројне државе у окружењу и цијелој Европи улажу доста напора да подигну порески морал становништва схватајући да је то један од кључних механизама за побољшање животног стандарда становништва и јачање државе и друштва. Грађанима је потребно објаснити да без плаћања пореза нема јаке Републике Српске, односно да редовним плаћањем пореских обавеза помажу образовни систем, враћају пензионерима њихово достојанство, унапређују наше здравство, помажу развој спорта и стварају нова радна мјеста. Поред тога, средства прикупљена по основу наплате пореза усмјеравају се и у бројне инфраструктурне пројекте широм Републике Српске, попут обнове и изградње нових саобраћајница, мостова у локалним заједницама.
Дакле, потребно је утицати на свијест грађана да на тај начин јачамо Републику Српску у свим сегментима, а одбацити мишљење оних који сматрају да се средства прикупљена наплатом пореза троше само на плате и лагодан живот буџетских корисника. Исто тако, Пореска управа РС ће у наредном периоду наставити едукације младих, као кључни сегмент у промјени начина размишљања у овој области и то кроз посјете образовним установама или посјете ученика Пореској управи РС.
Иначе, у пракси се показало да постојање закона не значи и да се он у цјелости и примјењује. Постоје контроле, као и санкције за непоштивање закона, а које уједно представљају и гарант за поштивање истих. Међутим, контроле постају неефикасне у случају када већина грађана не поштује или занемарује прописе. Наиме, ако желимо да повећамо свијест грађана, те подстакнемо појединце да поштују прописе, првенствено морамо да укажемо да поштивање прописа свим грађанима доноси више користи, него што би им донијело да исте не поштују. Из тог разлога, напомињемо да је важно промјенити лоше навике и повећати фискалну свијест код грађана, јер се борба против сиве економије не заснива само на забранама и инспекцијским мјерама већ подразумијева и различите активности шире друштвене заједнице.
Подсјећања ради, Пореска управа Републике Српске је у првих осам мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,543 милијарде марака, што је за 112,7 милиона КМ или осам процената више него у истом периоду 2016. године, чиме је настављен позитиван тренд наплате од почетка ове године.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
102
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске