Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

15.10.2018
3.10.2018
2.10.2018
25.9.2018
21.9.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

15.10.2018 Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002

Нову верзију програма можете преузети на следећој адреси: ППО 2.3.3.2

3.10.2018 ПУ РС ће усвајати најбоље праксе управљања софтверском имовином

Директорица Пореске управе Републике Српске Зора Видовић и представници норвешке компаније „Crayon group“, потписали су данас у Бањалуци Меморандум о разумијевању чији је циљ сарадња на развоју и имплементацији пракси управљања софтверском имовином.

Наиме, „Crayon group“, који је глобални лидер у области клауд технологија и управљања софтверском имовином, је заједно са компанијом „Microsoft“ покренуо иницијативу за усвајање технологија управљања софтверском имовином под називом „Sam-iQ“, а све како би омогућили пословна и економска побољшања за Републику Српску, и саставни дио те иницијативе ће чинити обуке из области управљања софтверском имовином које води „Crayon group“. Те обуке ће бити подржане од стране „Microsoftа“ и омогућиће Пореској управи Републике Српске да усвоји и имплементира индустријску праксу управљања софтверском имовином, као и најбоље алате како би се побољшала свеобухватна легализација права интелектуалне својине за софтвер, али и конкурентност привреде у приватном сектору, те оперативна ефикасност Пореске управе Републике Српске.

Након потписивања меморандума директорица Видовић је истакла да се ради о важној сарадњи са компанијом „Crayon group“ , те да је до сарадње дошло на приједлог представника те компаније. Додала је да ће у оквиру те сарадње одређен број радника Пореске управе Републике Српске проћи обуку, из области управљања софтверском имовином са циљем да овладају за то потребним алатима. Према њеним ријечима, обуке које ће проћи дио радника Пореске управе РС, а које су предвиђене овим меморандумом ће бити бесплатне, а послужиће радницима Пореске управе РС да усвоје нова знања из ове области, како би додатно унаприједили свој рад, са крајњим циљем наставка сузбијања сиве економије у РС.

2.10.2018 Рекордна наплата прихода, доприноси премашили милијарду КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих девет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,813 милијарди марака, што је за 66,8 милиона КМ или четири одсто више него у истом периоду прошле године, уз значајан раст прихода у свим сегментима при чему су приходи по основу доприноса премашили милијарду КМ.

Иначе, у првих девет мјесеци ове године прикупљен је рекордан износ јавних прихода, односно забиљежена је највећа наплата за првих девет мјесеци у некој години, рачунајући од оснивања Пореске управе РС.

Када су у питању директни порези, у првих девет мјесеци ове године наплаћени су у износу од 394,6 милиона марака, што је за 39,3 милиона КМ или 11 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 181,4 милиона КМ, што је за 28,4 милиона КМ или 19 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 180,3 милиона марака или четири одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 11,2 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих девет мјесеци ове године наплаћен у износу од 21,9 милиона КМ, што је за 3,3 милиона КМ или 18 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су у првих девет мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,090 милијарди КМ, што је идентично наплати у првих девет мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 619,7 милиона марака или 32,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 389 милиона марака што је мање за девет процента у односу на упоредни период. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 52,3 милиона КМ или 18 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 25,4 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-септембар ове године остварена је наплата од 306,3 милиона КМ, што је за пет одсто или 15,3 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 180,8 милиона марака, што је за 10,8 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих девет мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 20,2 милиона марака или девет процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 13,8 милиона КМ или 10 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 54,6 милиона марака, што је за 15,7 милиона КМ више него у првих девет мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-септембар 2018. године наплаћене у износу од 36,8 милиона КМ, што је за 39 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих девет мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 21.955.906 КМ, што је повећање од 12,9 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-септембар ове године на подручју РС регистрована су 964 пореска обвезника-правна лица и 2.372 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 250 пореских обвезника-правних лица и 721 порески обвезник-предузетник.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-септембар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

25.9.2018 Истиче рок за уплату друге рате пореза на непокретности

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире другу рату своје обавезе по пореском рачуну за 2018. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.

Наиме, прописани рок за уплату друге рате до комплетног износа је најкасније до 30. септембра 2018. године. С тим у вези, наглашавамо да ће свим власницима непокретности у Републици Српској који нису платили доспјеле обавезе пореза на непокретности, износ бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Поред тога, Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ за физичка лица, те од 1.000 КМ до 3.000 КМ за правна лица, по непријављеној непокретности.

Такође, Пореска управа РС ће интензивирати активности на принудној наплати овог прихода локалних заједница, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину, као крајње мјере наплате ове пореске обавезе.

Иначе, Пореска управа РС је у првих осам мјесеци ове године по основу пореза на непокретности прикупила 19,2 милиона КМ, што је за 3,2 милиона КМ или 20 процената више у односу на исти период 2017. године, што представља задовољавајући тренд наплате ове врсте прихода који искључиво припада локалним заједницама у РС.

21.9.2018 Видовић: Важност пројекта са Пореском управом Шведске

Зора Видовић, директорица Пореске управе Републике Српске, учествовала је јуче у Сарајеву на панел дискусији у организацији Пореске управе Шведске, а у оквиру пројекта „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“, у којем учествују све четири пореске администрације у БиХ.

Панелу су, поред директорице Видовић, присуствовали и директори остале три пореске администрације у БиХ, али и замјеник директора Пореске управе Шведске са сарадницима, као и амбасадор Шведске у БиХ са својим сарадницима. Такође, радионицама претходног дана, као и панел дискусији присуствовали су и чланови тима за промјену начина размишљања запослених и тима за услуге пореским обвезницима из све четири пореске администрације у БиХ, који директно раде на реализацији овог пројекта, заједно са експертима Пореске управе Шведске из ових области.

У оквиру радионица и панела уприличено је неколико презентација на којима су представници Пореске управе Шведске приказали начине како су извршили трансформацију из потпуно репресивне у услужну  Пореску управу окренуту ка пореским обвезницима. Такође, представници тимова из пореских администрација у БиХ представили су о сада проведене активности, као и планове за наредни период.

Током свог обраћања на панелу, директорица Видовић је истакла да се ради о веома значајном пројекту, у оквиру којег ће Пореска управа Републике Српске усвојити позитивна искуства од колега из Шведске и на основу тих искустава унаприједити свој рад, са циљем трансформације у модерну, поуздану и услужну пореску управу. Она је нагласила да чланови тимова из Пореске управе РС, који раде на овом пројекту, имају њену апсолутну подршку, али и подршку цјелокупног менаџмента Пореске управе, као и ресорног Министарства финансија РС, чији је представник такође присуствовао овом скупу.

Видовићева је нагласила да је охрабрена досадашњом реализацијом пројекта и изразила очекивање да ће се он у наредном периоду још ефикасније реализовати, са циљем преузимања најбољих пракси од колега из Пореске управе Шведске.Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
118
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске