Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

12.3.2018
6.3.2018
6.3.2018
2.3.2018
23.2.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

5.6.2017 Наплаћено 56,5 милиона КМ више јавних прихода

Пореска управа Републике Српске је у првих пет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 954 милиона марака, што је за 56,5 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, чиме је настављен тренд повећања јавних прихода од почетка године.
Када су у питању директни порези, у периоду јануар-мај ове године наплаћени су у износу од 212,6 милиона марака, што је за скоро 10 милиона КМ или пет одсто више него у упоредном периоду претходне године. Највећи раст код ове групе јавних прихода остварен је код пореза на доходак, који је наплаћен у износу од 95,7 милиона марака или 6,5 милиона КМ више. Значајан раст је остварен и код пореза на добит којег је наплаћено 106,3 милиона КМ или 3,3 милиона КМ више.
Поред тога, у првих пет мјесеци ове године по основу доприноса прикупљено је 572,1 милион марака, што је за 22,8 милиона КМ или четири одсто више него у истом периоду 2016. године. Тако је по основу доприноса за Фонд ПИО наплаћено 315,6 милиона КМ или три одсто више, заим за Фонд здравственог осигурања 214 милиона КМ или шест одсто више, док је за Фонд дјечје заштите прикупљено 24,2 милиона марака што је за четири процента више него у упоредном периоду. Такође, раст је забиљежен и код прихода од доприноса за Завод за запошљавање, те доприноса за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом и то за четири односно 17 процената.
Код осталих јавних прихода, наплата у првих пет мјесеци ове године износила је 164,6 милиона КМ, што је за 27,4 милиона КМ или 20 одсто више него у периоду јануар-мај прошле године. Највише је наплаћено прихода од такси и накнада и то укупно 107,8 милиона марака или 24 милиона КМ више. Такође, значајан је и раст наплате прихода од казни и то за 15 процената, те прихода од накнада за приређивање игара на срећу којих је прикупљено за 17 процената више. Мања наплата забиљежена је код концесионих накнада које су у првих пет мјесеци ове године наплаћене у износу од 17,4 милиона КМ, што је за 4,4 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих пет мјесеци ове године су наплаћене у износу од 4.517.446 КМ, што је смањење за 3,6 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих пет мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 489 пореских обвезника-правних лица и 1.062 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 92 пореска обвезника-правна лица и 536 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-мај 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске