Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

24.4.2018
23.4.2018
17.4.2018
11.4.2018
4.4.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

3.7.2017 Фриленсери обавезни платити порез на доходак

У Републици Српској је у посљедње вријеме примјетан тренд повећања броја физичких лица која остварују приходе из иностранства, превасходно на начин да у РС обављају одређене ИТ услуге, односно да врше такозвани удаљени рад за послодавца у иностранству.
Из тог разлога, Пореска управа Републике Српске обавјештава физичка лица која по било ком основу остваре приход из иностранства, укључујући и приходе од ИТ услуга остварен удаљеним радом (freelancer), а на који није плаћен порез по одбитку, да су дужна да тај приход пријаве и плате порез на доходак.

Наиме, плаћање пореза на тај доходак врши се у року од седам дана од дана наплате прихода, а пријављивање се врши мјесечно и годишње подношењем одговарајуће пореске пријаве.

Појашњења ради, мјесечно пријављивање врши се до 10. у мјесецу за наплаћени приход у претходном мјесецу, путем пријаве Образац 1002-Мјесечна пријава пореза по одбитку, на додатном листу ДЛ3-Остали доходак, искључиво електронски са електронским потписом. 
 
С друге стране, годишње пријављивање врши се до 31. марта текуће године за претходну годину, путем пријаве Образац 1004-Годишња пријава за порез на доходак, са прилогом на обрасцу 1005, а подноси се у два примјерка, надлежној подручној јединици Пореске управе према мјесту пребивалишта физичког лица.  

Порез на доходак обрачунава се по пореској стопи од 10% на основицу коју чини наплаћени приход тог физичког лица.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске