Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

24.4.2018
23.4.2018
17.4.2018
11.4.2018
4.4.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

5.7.2017 Полугодишња наплата премашила милијарду КМ

Пореска управа Републике Српске је у првој половини ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,150 милијарди КМ, што је за 83 милиона марака или осам одсто више у односу првих шест мјесеци 2016. године.
Наиме, подаци за прву половину ове године указују на задовољавајући раст прихода у готово свим сегментима, чиме је настављен позитиван тренд наплате од почетка ове године. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати аутоматизацији наплате јавних прихода у Пореској управи РС, односно имплементацији Интегрисаног информационог система, као и сталним активностима које ова институција предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату.

Када су у питању директни порези, у првих шест мјесеци ове године наплаћени су у износу од 252,2 милиона марака, што је за 16,9 милиона КМ или седам одсто више него у првој половини 2016. године. Највећи раст код директних пореза остварен је код пореза на доходак, који је прикупљен у износу од 115,4 милиона КМ или за 9,4 милиона марака више. Такође, значајан раст је остварен и код прихода од пореза на добит, којих је прикупљено за четири милиона КМ више. Поред тога, у првих шест мјесеци ове године, забиљежен је и осјетан раст прихода од пореза на непокретности, којих је прикупљено нешто више од 11 милиона КМ, а што је за 3,2 милиона КМ или 41 одсто више него у првој половини прошле године.

Доприноси су у првој половини године наплаћени у износу од 700 милиона марака, што је за 44,5 милиона КМ или седам процената више него у упоредном периоду. Тако су доприноси за Фонд ПИО наплаћени у износу од 385 милиона марака или за пет одсто више, док су доприноси за Фонд здравственог осигурања наплаћени у износу од 263,6 милиона КМ или за 10 одсто више. Такође, раст је забиљежен и код прихода од доприноса за Фонд дјечје заштите и Фонд за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 18 одсто.

Повећана наплата је остварена и код осталих јавних прихода, који су наплаћени у износу од 193,3 милиона марака или за 16 одсто више у односу на упоредни период. У том сегменту прихода, највећа наплата је остварена код прихода од такси и накнада, који су износили 128,3 милиона КМ или за 22 одсто више. Такође, приходи од казни су у првој половини године износили готово 10 милиона КМ, што је за 17 одсто више, док је раст од 15 процената остварен код прихода од  накнада за приређивање игара на срећу. Мања наплата забиљежена је код концесионих накнада које су у првих шест мјесеци ове године наплаћене у износу од 18,4 милиона КМ, што је за 5,1 милион марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих шест мјесеци ове године су наплаћене у износу од 4.629.871 КМ, што је смањење за 4,6 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих шест мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 598 пореских обвезника-правних лица и 1.264 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 189 пореских обвезника-правних лица и 592 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-јун 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске