Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

4.7.2018
28.6.2018
27.6.2018
25.6.2018
8.6.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

2.8.2017 Наплаћено 96,8 милиона КМ више прихода

Пореска управа Републике Српске је за првих седам мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,350 милијарди КМ, што је за 96,8 милиона марака или осам одсто више у односу на исти период 2016. године. Остварен је значајан раст прихода у готово свим сегментима, чиме је настављен позитиван тренд наплате од почетка ове године.

Наплаћени износ по основу директних пореза у периоду 01.01-31.07.2017. године већи је за 9% у односу на исти период претходне године, односно прикупљено је 290 милиона КМ, на шта је утицало значајно повећање наплате пореза на доходак, али такође, и пореза на добит и пореза на непокретности.

Највећи раст код директних пореза остварен је код пореза на доходак, који је прикупљен у износу од 135,3 милиона КМ или за 11,6 милиона КМ више. Такође, значајан раст је остварен и код прихода од пореза на добит, којих је прикупљено за 7,2 милиона КМ више. Поред тога, у првих седам мјесеци ове године, забиљежен је и изузетно значајан раст прихода од пореза на непокретности, којих је прикупљено нешто више од 14 милиона КМ, а што је за око 4 милиона КМ или 40 одсто више него у првих седам мјесеци прошле године.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у првих седам мјесеци 2017. године износе укупно 828,4 милиона КМ, што је за 63,3 милиона КМ или осам процената више него у упоредном периоду. Повећана наплата је забиљежена код доприноса за ПИО, наплаћено је 455,3 милиона КМ што је за 26,4 милиона КМ више у односу на упоредни период, док је за доприносе за здравствено осигурање наплаћено 312,3 милиона КМ, односно 32,9 милиона КМ више у односу на исти период претходне године. Такође, раст је забиљежен и код прихода од доприноса за Фонд дјечје заштите и Фонд за запошљавање од по седам процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 17 одсто.

Повећана наплата је остварена и код осталих јавних прихода, који су наплаћени у износу од 227 милиона марака или за 8 одсто више у односу на упоредни период. У том сегменту прихода, највећа наплата је остварена код прихода од такси и накнада, који су износили 150,4 милиона КМ или за 18 одсто више. Такође, приходи од казни су у првих седам мјесеци 2017.године износили готово 12 милиона КМ, што је за 18 одсто више, док је раст од 14 процената остварен код прихода од накнада за приређивање игара на срећу. Мања наплата забиљежена је код концесионих накнада које су у првих седам мјесеци ове године наплаћене у износу од 21,2 милиона КМ, што је за 9,6 милион марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.

Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих седам мјесеци ове године су наплаћене у износу од 4.700.989 КМ, што је смањење за 5,5 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Према подацима Пореске управе РС у периоду 01.01 - 31.07.2017. године на подручју Републике Српске регистрован је 721 порески обвезник – правно лице и 1.893 пореска обвезника – предузетникa, док је истовремено одјављено 199 пореских обвезника – правних лица и 655 пореских обвезника – предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за првих седам мјесеци 2017. године, те поређење са наплатом за исти период из 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске