Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

15.10.2018
3.10.2018
2.10.2018
25.9.2018
21.9.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

4.12.2017 Каса јавних прихода РС „тешка“ 2,134 милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих 11 мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,134 милијарде марака, што је за 154,4 милиона КМ или осам одсто више у односу на исти период прошле године, чиме је за 11 мјесеци ове године скоро достигнута наплата за цијелу прошлу годину када је износила 2,164 милијарде марака.
Значајан раст је забиљежен у свим сегментима јавних прихода, па су тако директни порези и доприноси расли по стопи од осам процената, док су остали јавни приходи већи за 10 одсто у односу на исти период претходне године.
Када су у питању директни порези, они су у првих 11 мјесеци ове године наплаћени у износу од 428 милиона КМ, што је за 30,8 милиона КМ или осам одсто више него у истом периоду 2016. године. Највећи раст у овом сегменту прихода остварен је код пореза на доходак који је наплаћен у износу од 213 милиона марака, што је за 17,3 милиона марака или девет процената више. У посматраном периоду порез на добит је наплаћен у износу од 179,1 милион марака, што је за скоро 10 милиона КМ или шест одсто више, док је осјетан раст наплате забиљежен и код прихода по основу пореза на непокретности којих је прикупљено 22,8 милиона КМ или 15 процената више.
У првих 11 мјесеци ове године доприноси су наплаћени у износу од 1,343 милијарде КМ, што је за 95 милиона КМ или осам одсто више у односу на упоредни период. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 725,4 милиона марака или 41,7 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћен 521 милион марака или 46,6 милиона КМ више. Поред тога, солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и Завод за запошљавање од шест односно седам процената више, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом, гдје је наплата била већа за 14 процената.
Остали јавни приходи су у посматраном периоду наплаћени у износу од 349,8 милион марака, што је за 30,5 милиона КМ или 10 одсто више у односу на првих 11 мјесеци прошле године. Највећи раст у овом сегменту јавних прихода остварен је код такси и накнада које су наплаћене у износу од 225,3 милиона КМ или 15 одсто више, док је по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено 22,9 милиона марака или 12 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 19,2 милиона КМ или 18 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у првих 11 мјесеци ове године наплаћене у износу од 32,4 милиона КМ, што је за 9,2 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих 11 мјесеци ове године су наплаћене у износу од 13.497.143 КМ, што је смањење за 1,38 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих 11 мјесеци ове године на подручју РС регистрована су 1.083 пореска обвезника-правна лица и 2.802 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 273 пореска обвезника-правна лица и 1.085 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-новембар 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-30.11.2017.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске