Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

15.10.2018
3.10.2018
2.10.2018
25.9.2018
21.9.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

10.1.2018 Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО 2.3.0.0. за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002.

Нова верзија програма ППО 2.3.0.0. значи промјену у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку на начин да пријава која садржи грешке неће бити  прокњижена на Јединствену картицу пореског обвезника односно неће се сматрати поднесеном. Порески обвезник ће у току подношења пријаве кориштењем нове верзије програма ППО 2.3.0.0. добити информацију о грешкама у подношењу у двије фазе,  приликом уноса података у програм  и након слања на сервер Пореске управе. О грешкама у подношењу након слања на сервер Пореске управе порески обвезник ће бити информисан путем програма  добијањем одговарајуће поруке. Поруку о статусу пријаве (запримљена или пријава садржи недостатке) порески обвезници  добиће након провјера у евиденцијама Пореске управе чије трајање ће зависти од обима података у пријави због чега су обвезници дужни пратити статус пријаве. Након отклањања грешака у подношењу пријава ће бити прокњижена на Јединствену картицу пореског обвезника односно сматраће се поднесеном. Када пријава не садржи грешке, порески обвезник добија поруку да је пријава запримљена и евидентирана у евиденције Пореске управе.

Порески обвезници су дужни да до 15. јануара 2018. године преузму нову верзију програма ППО 2.3.0.0.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске