Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

25.3.2019
22.3.2019
21.3.2019
21.3.2019
20.3.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

2.3.2018 Настављен раст јавних прихода РС

Пореска управа Републике Српске је у прва два мјесеца ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 359,3 милиона марака, што је за 21,7 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, чиме је и даље настављен раст наплате јавних прихода.
Тако су директни порези у прва два мјесеца ове године наплаћени у износу од 65,4 милиона марака, што је за 5,1 милион КМ или осам одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на доходак који је прикупљен у износу од 36,6 милиона КМ, што је за 4,2 милиона КМ или 13 процената више. У овом периоду порез на добит наплаћен је у износу од 24,6 милиона марака или један одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 1,9 милиона КМ или пет процената више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у прва два мјесеца ове године наплаћен у износу од 2,3 милиона КМ, што је за 31 проценат више у односу на упоредни период.
Када су у питању доприноси, у прва два мјесеца ове године наплаћени су у износу од 224,2 милиона КМ, што је за 18,4 милиона КМ или девет одсто више него у прва два мјесеца 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 127,2 милиона марака или 11,1 милион КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 80 милиона марака или 5,7 милиона КМ више. Поред тога, раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и то у износу од 10,8 милиона КМ или 23 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у изосу од 5,3 милиона КМ или 11 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.
Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-фебруар ове године је остварена наплата од 63,2 милиона КМ, што је за седам одсто или 4,6 милиона марака мање него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 33,3 милиона марака, што је за 13,8 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У прва два мјесеца ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 4,3 милиона марака или један проценат више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 2,9 милиона КМ или такође један одсто више у односу на упоредни период. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 15,5 милиона марака, што је за скоро 10 милиона КМ више него у истом мјесецу 2017. године. Мања наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-фебруар 2018. године наплаћене у износу од 7.282.350 КМ, што је за 825.449 КМ мање него у упоредном периоду.
Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у прва два мјесеца 2018. године су наплаћене у износу од 6.467.447 КМ, што је повећање за 2,8 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-фебруар ове године на подручју РС регистрованао је 198 пореских обвезника-правних лица и 433 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 56 пореских обвезника-правних лица и 166 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-фебруар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-28.02.2018.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске