Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

19.9.2019
16.9.2019
12.9.2019
11.9.2019
5.9.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

3.4.2018 Тромјесечна наплата прихода премашила 600 милиона КМ

Пореска управа Републике Српске је у прва три мјесеца ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 604,4 милиона марака, што је за 26,4 милиона КМ или пет одсто више него у истом периоду прошле године.
Дакле, Пореска управа РС је у првим мјесецима ове године задржала позитиван тренд у наплати јавних прихода, а што можемо приписати свакодневним активностима које Пореска управа РС предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату. Поред тога, кроз имплементацију новог Интегрисаног информационог система у Пореској управи РС омогућено је аутоматско издавање опомена, као и израда рјешења принудне наплате, што је свакако имало позитиван ефекат на наплату јавних прихода који су у надлежности Пореске управе РС.
Тако су у прва три мјесеца ове године директни порези наплаћени у износу од 156,7 милиона марака, што је за 19,8 милиона КМ или 14 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 88,7 милиона КМ, што је за 13,7 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 61,4 милиона марака или 10 одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 3,2 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у прва три мјесеца ове године наплаћен у износу од 3,3 милиона КМ, што је за 18 процената више у односу на упоредни период.
Када су у питању доприноси, у прва три мјесеца ове године наплаћени су у износу од 341,9 милиона КМ, што је за 13 милиона КМ или четири одсто више него у прва три мјесеца 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 194,5 милиона марака или скоро 11 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 121,6 милиона марака или 828.590 КМ више. Поред тога, раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 16,4 милиона КМ или 19 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од осам милиона КМ или 14 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.
Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-март ове године остварена је наплата од 99 милиона КМ, што је за девет одсто или 9,4 милиона марака мање него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 59,5 милиона марака, што је за 15 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У прва три мјесеца ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 6,5 милиона марака или два процента више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 4,5 милиона КМ или три одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 18,9 милиона марака, што је за 5,5 милиона КМ више него у прва три мјесеца 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-март 2018. године наплаћене у износу од 9.560.290 КМ, што је за 107.142 КМ више него у упоредном периоду.
Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у прва три мјесеца 2018. године су наплаћене у износу од 6.754.900 КМ, што је повећање за скоро три милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-март ове године на подручју РС регистрована су 342 пореска обвезника-правна лица и 674 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 89 пореских обвезника-правних лица и 266 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-март 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-31.03.2018.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2019 © Пореска управа Републике Српске