Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

4.1.2019
28.12.2018
28.12.2018
26.12.2018
25.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

7.5.2018 Све пунија каса јавних прихода РС

Пореска управа Републике Српске је у прва четири мјесеца ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 821,3 милиона марака, што је за 46,6 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, чиме је настављен позитиван тренд у наплати јавних прихода у РС.

Тако су у прва четири мјесеца ове године директни порези наплаћени у износу од 204,1 милион марака, што је за 24,9 милиона КМ или 14 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 111,2 милиона КМ, што је за 17,2 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 83,3 милиона марака или осам одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 4,5 милиона КМ или пет процената више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у прва четири мјесеца ове године наплаћен у износу од 5,1 милион КМ, што је за 40 процената више у односу на упоредни период.

Када су у питању доприноси, у прва четири мјесеца ове године наплаћени су у износу од 467,6 милиона КМ, што је за 16,3 милиона КМ или четири одсто више него у прва четири мјесеца 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 265,6 милиона марака или 15,3 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 166,9 милиона марака што је наплата на нивоу истог периода прошле године. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 22,5 милиона КМ или 19 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 10,9 милиона КМ или 14 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-април ове године остварена је наплата од 138,6 милиона КМ, што је за један одсто или 1,1 милион марака мање него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 78,4 милиона марака, што је за 12,8 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У прва четири мјесеца ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 8,8 милиона марака или четири процента више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 6,1 милион КМ или четири одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 27,3 милиона марака, што је за 9,2 милиона КМ више него у прва четири мјесеца 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-април 2018. године наплаћене у износу од 17.910.491 КМ, што је за 15 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у прва четири мјесеца 2018. године су наплаћене у износу од 11.081.461 КМ, што је повећање за 6,6 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-април ове године на подручју РС регистровано је 430 пореских обвезника-правних лица и 901 порески обвезник-предузетник, док је истовремено одјављено 108 пореских обвезника-правних лица и 358 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-април 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске