Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

19.9.2019
16.9.2019
12.9.2019
11.9.2019
5.9.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

21.5.2018 Порез на непокретности у фокусу сарадње ПУ РС и Града Бањалука

Пореска управа Републике Српске и Град Бањалука ће у овој години, заједничким активностима, настојати даље побољшати наплату пореза на непокретности у овој локалној заједници, и то кроз повећање обухвата обвезника овог пореза.

Закључено је то на састанку представника Пореске управе РС и Града Бањалука, који је одржан данас у просторијама Пореске управе РС у Бањалуци, а којем је присуствовала и директорица Зора Видовић, чиме је дала своју подршку свим овим активностима.

Како је истакнуто на састанку, акценат заједничких активности Пореске управе РС и Града Бањалука у овој години биће на идентификовању непокретности на територији Града Бањалука које до сада нису биле пријављене у Фискални регистар непокретности и то помоћу размјене података између Пореске управе РС и Града Бањалука, као и података других институција као што је Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове РС. Учесници састанка су се договорили и да у овој години буде организована и медијска кампања са циљем да се грађанима РС укаже на значај пријављивања некретнина у Фискални регистар непокретности, као и прихода који се на тај начин прикупе у буџете локалних заједница.

Подсјећамо да непријављивање непокретности у Фискални регистар непокретности представља прекршај поступка регистрације у складу са Законом о пореском поступку Републике Српске. Тим законом је прописано да ће се за прекрашај казнити порески обвезник физичко лице новчаном казном од 500 до 1.500 КМ, те од 1.000 КМ до 3000 КМ порески обвезник правно лице, уколико не пријави непокретности у Фискални регистар непокретности на начин и у роковима који су прописани.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2019 © Пореска управа Републике Српске