Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

23.5.2019
22.5.2019
20.5.2019
17.5.2019
10.5.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

4.6.2018 Приходи за пет мјесеци премашили милијарду КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих пет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,01 милијарду марака, што је за 58,7 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, чиме је даље настављен позитиван тренд у наплати јавних прихода у РС.
Тако су у првих пет мјесеци ове године директни порези наплаћени у износу од 243,5 милиона марака, што је за 30,9 милиона КМ или 15 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 125 милиона КМ, што је за 18,7 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 103,5 милиона марака или осам одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 5,9 милиона КМ или четири процената више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих пет мјесеци ове године наплаћен у износу од 9,1 милион КМ, што је за 4,2 милиона КМ или 86 процената више у односу на упоредни период.
Када су у питању доприноси, у првих пет мјесеци ове године наплаћени су у износу од 589,6 милиона КМ, што је за 17,5 милиона КМ или три одсто више него у првих пет мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 334,6 милиона марака или 19,1 милион КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 210,7 милиона марака што је мање за два процента у односу на упоредни период. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 28,3 милиона КМ или 17 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 13,8 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.
Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-мај ове године остварена је наплата од 166,2 милиона КМ, што је за један одсто или 1,6 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 94,8 милиона марака, што је за 12,9 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У првих пет мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 10,9 милиона марака или четири процента више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 7,7 милиона КМ или четири одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 30,7 милиона марака, што је за 9,8 милиона КМ више него у првих пет мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-мај 2018. године наплаћене у износу од 22,1 милион КМ, што је за 27 одсто више него у упоредном периоду.
Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих пет мјесеци 2018. године су наплаћене у износу од 13.239.809 КМ, што је повећање за 8,7 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-мај ове године на подручју РС регистровано је 565 пореских обвезника-правних лица и 1.221 порески обвезник-предузетник, док је истовремено одјављен 121 порески обвезник-правно лице и 456 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-мај 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-31.05.2018.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске