Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

18.2.2019
18.2.2019
15.2.2019
8.2.2019
7.2.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

4.7.2018 Каса јавних прихода РС „тешка“ 1,2 милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првој половини ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,21 милијарду марака, што је за 64,6 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, што указује на даљи наставак позитивног тренда у наплати јавних прихода у РС.

Тако су у првих шест мјесеци ове године директни порези наплаћени у износу од 285,2 милиона марака, што је за 33,1 милион КМ или 13 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 139,3 милиона КМ, што је за 20,6 милиона КМ или 17 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 124,2 милиона марака или осам одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 7,3 милиона КМ или четири процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих шест мјесеци ове године наплаћен у износу од 14,5 милиона КМ, што је за 3,5 милиона КМ или 32 процента више у односу на упоредни период.

Када су у питању доприноси, у првих шест мјесеци ове године наплаћени су у износу од 715,1 милион КМ, што је за 15,1 милион КМ или два одсто више него у првих шест мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 405,5 милиона марака или 20,6 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 256,1 милион марака што је мање за три процента у односу на упоредни период. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 34,3 милиона КМ или 17 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 16,7 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-јун ове године остварена је наплата од 199 милиона КМ, што је за три одсто или 5,6 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 117,5 милиона марака, што је за 10,7 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У првих шест мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 13,3 милиона марака или седам процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 9,3 милиона КМ или шест одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 33,3 милиона марака, што је за 9,1 милион КМ више него у првих шест мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-јун 2018. године наплаћене у износу од 25,5 милиона КМ, што је за 38 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих шест мјесеци 2018. године су наплаћене у износу од 15.478.123 КМ, што је повећање за 10,8 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-јун ове године на подручју РС регистровано је 688 пореских обвезника-правних лица и 1.476 пореских обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 152 пореска обвезника-правна лица и 528 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-јун 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске