Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

23.5.2019
22.5.2019
20.5.2019
17.5.2019
10.5.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

2.10.2018 Рекордна наплата прихода, доприноси премашили милијарду КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих девет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,813 милијарди марака, што је за 66,8 милиона КМ или четири одсто више него у истом периоду прошле године, уз значајан раст прихода у свим сегментима при чему су приходи по основу доприноса премашили милијарду КМ.

Иначе, у првих девет мјесеци ове године прикупљен је рекордан износ јавних прихода, односно забиљежена је највећа наплата за првих девет мјесеци у некој години, рачунајући од оснивања Пореске управе РС.

Када су у питању директни порези, у првих девет мјесеци ове године наплаћени су у износу од 394,6 милиона марака, што је за 39,3 милиона КМ или 11 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 181,4 милиона КМ, што је за 28,4 милиона КМ или 19 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 180,3 милиона марака или четири одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 11,2 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих девет мјесеци ове године наплаћен у износу од 21,9 милиона КМ, што је за 3,3 милиона КМ или 18 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су у првих девет мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,090 милијарди КМ, што је идентично наплати у првих девет мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 619,7 милиона марака или 32,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 389 милиона марака што је мање за девет процента у односу на упоредни период. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 52,3 милиона КМ или 18 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 25,4 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-септембар ове године остварена је наплата од 306,3 милиона КМ, што је за пет одсто или 15,3 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 180,8 милиона марака, што је за 10,8 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих девет мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 20,2 милиона марака или девет процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 13,8 милиона КМ или 10 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 54,6 милиона марака, што је за 15,7 милиона КМ више него у првих девет мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-септембар 2018. године наплаћене у износу од 36,8 милиона КМ, што је за 39 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих девет мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 21.955.906 КМ, што је повећање од 12,9 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-септембар ове године на подручју РС регистрована су 964 пореска обвезника-правна лица и 2.372 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 250 пореских обвезника-правних лица и 721 порески обвезник-предузетник.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-септембар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске