Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

19.9.2019
16.9.2019
12.9.2019
11.9.2019
5.9.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

5.11.2018 Наплата јавних прихода у РС премашила двије милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих десет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,019 милијарди марака, што је за 68,5 милиона КМ или четири одсто више него у истом периоду прошле године.

Ови подаци указују на задовољавајући раст прихода у готово свим сегментима, чиме је настављен позитиван тренд наплате. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности кроз редовну наплату и теренске контроле, као и услуге пореским обвезницима али је нарочито аутоматизација пословних процеса кроз импленетацију Интегрисаног информационог система у Пореској управи утицала на позитиван ефекат наплате јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у првих десет мјесеци ове године наплаћени су у износу од 427,4 милиона марака, што је за 34,3 милиона КМ или девет одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 196 милиона КМ, што је за 29,8 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 194,8 милиона марака или један одсто више, упркос чињеници да је Влада РС повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 12,5 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих десет мјесеци ове године наплаћен у износу од 24,1 милион КМ, што је за 2,9 милиона КМ или 14 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су у првих десет мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,225 милијарди КМ, што је на нивоу наплате у првих десет мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 696 милиона марака или 37,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 438 милиона марака што је мање за осам процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, ове године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у првих десет мјесеци 2018. године. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 58,7 милиона КМ или 18 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 28,6 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-октобар ове године остварена је наплата од 344,5 милиона КМ, што је за шест одсто или 18,9 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 203,8 милиона марака, што је за 6,4 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих десет мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 22,6 милиона марака или осам процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 15,5 милиона КМ или 11 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 62,9 милиона марака, што је за 16,3 милиона КМ више него у првих десет мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-октобар 2018. године наплаћене у износу од 39,8 милиона КМ, што је за 30 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих десет мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 22.033.352 КМ, што је повећање од 10,9 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-октобар ове године на подручју РС регистровано је 1.055 пореских обвезника-правних лица и 2.550 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 299 пореских обвезника-правних лица и 815 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-октобар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2019 © Пореска управа Републике Српске