Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

16.7.2019
15.7.2019
12.7.2019
11.7.2019
10.7.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

6.12.2018 Наплаћено 96 милиона КМ више јавних прихода

Пореска управа Републике Српске је за 11 мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,230 милијарди марака, што је за 96,4 милиона КМ или пет одсто више него у истом периоду прошле године.

Ови подаци указују на наставак задовољавајућег тренда раста прихода у готово свим сегментима. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности кроз редовну наплату и теренске контроле, као и услуге пореским обвезницима али је нарочито аутоматизација пословних процеса кроз импленетацију Интегрисаног информационог система у Пореској управи утицала на позитиван ефекат наплате јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у првих 11 мјесеци ове године наплаћени су у износу од 460,1 милион марака, што је за 32,1 милион КМ или седам одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 207,3 милиона КМ, што је за 28,2 милиона КМ или 16 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 213,5 милиона марака што је више за пола милиона КМ у односу на исти период прошле године, упркос чињеници да је Влада РС у овој години повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 13,7 милиона КМ или четири процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих 11 мјесеци ове године наплаћен у износу од 25,7 милиона КМ, што је за 2,8 милиона КМ или 12 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су за 11 мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,376 милијарди КМ, што је за 33,9 милиона КМ или три процента више него у истом периоду 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 782,4 милиона марака или 57 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 491,2 милиона марака што је мање за шест процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, ове године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у првих 11 мјесеци 2018. године. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 65,9 милиона КМ или 20 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 32,1 милиона КМ или 13 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-новембар ове године остварена је наплата од 371,4 милиона КМ, што је за шест одсто или 21,7 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 219,9 милиона марака, што је за 5,4 милиона марака или два одсто мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих 11 мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 25,2 милиона марака или десет процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 17,4 милиона КМ или 10 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 66,3 милиона марака, што је за 16,4 милиона КМ више него у првих 11 мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-новембар 2018. године наплаћене у износу од 42,6 милиона КМ, што је за 32 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих 11 мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 22.220.181 КМ, што је повећање од 8,7 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-новембар ове године на подручју РС регистрован је 1.151 порески обвезник-правно лице и 2.725 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 355 пореских обвезника-правних лица и 904 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-новембар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске