Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

15.9.2020
8.9.2020
2.9.2020
28.8.2020
28.8.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

4.1.2019 Рекордна годишња наплата прихода у РС

Пореска управа Републике Српске је у 2018. години на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,440 милијарди марака, што представља рекордну наплату јавних прихода од оснивања Пореске управе РС, тј. од 2002. године.

Дакле, Пореска управа РС је у цијелој прошлој години задржала позитиван тренд у наплати јавних прихода, а што се може приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату, али и на даље јачање услуга пореским обвезницима и модернизацију свог пословања. Поред тога, имплементацијом новог Интегрисаног информационог система омогућено нам је аутоматско издавање опомена, као и израда рјешења принудне наплате, што је свакако имало позитиван ефекат на наплату јавних прихода који су у надлежности Пореске управе РС.

Тако је наплата јавних прихода у прошлој години већа за четири одсто у односу на 2017. годину, односно наплаћено је 87,3 милиона марака више, уз задовољавајући раст наплате и директних пореза и доприноса, али и осталих јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у 2018. години су наплаћени у износу од 492,6 милиона марака, што је за 26 милиона КМ или шест процената више него годину дана раније. Највећи раст наплате у овом сегменту прихода остварен је код пореза на добит којег је наплаћено 220,8 милиона КМ или готово 28 милиона марака више. Порез на доходак наплаћен је у износу од 229,2 милиона марака што је 5,1 милион КМ мање у односу на 2017. годину. Разлог мање наплате овог прихода лежи у чињеници да је Влада РС у прошлој години повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара у прошлој години износила 14,9 милиона КМ или четири процента више у односу на годину раније. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у 2018. години наплаћен у износу од 27,6 милиона КМ, што је за 2,5 милиона КМ или 10 процента више у односу на 2017. годину.

Доприноси су у прошлој години наплаћени у износу од 1,513 милијарди КМ, што је за 36,6 милиона КМ или два процента више него у 2017. години. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 861,1 милион марака или 62,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 539,1 милион марака што је мање за шест процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, прошле године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у 2018. години. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 72,5 милиона КМ или 20 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 35,3 милиона КМ или 13 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС у прошлој години.

Код осталих јавних прихода, у 2018. години остварена је наплата од 411,8 милиона КМ, што је за четири одсто или 16,1 милион марака више него у 2017. години. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 237,5 милиона марака, што је за 8,6 милиона марака или три одсто мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару 2017. године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у 2018. години, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 27,9 милиона марака или 11 процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 19,1 милион КМ или девет одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 72,9 милиона марака, што је за шест одсто више него 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у 2018. години наплаћене у износу од 54,4 милиона КМ, што је за 55 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у 2018. години наплаћене су у износу од 22.254.241 КМ, што је повећање од 8,7 милиона марака.

Иначе, у 2018. години на подручју РС регистровано је 1.246 пореских обвезника-правних лица и 2.872 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 434 пореска обвезника-правна лица и 994 пореска обвезника-предузетника.

Пореска управа Републике Српске овом приликом изражава захвалност свим пореским обвезницима који уредно извршавају своје пореске обавезе и позива све пореске обвезнике да послују у складу са важећим прописима и да своје обавезе извршавају благовремено, те да самим тим допринесу јачању Републике Српске и њене економије.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за 2018. годину, те поређење са наплатом из 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске