Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

15.9.2020
8.9.2020
2.9.2020
28.8.2020
28.8.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

7.3.2019 Истиче рок за плаћање накнаде за противградну заштиту

Пореска управа Републике Српске обавјештава правна и физичка лица, која су обвезници плаћања накнаде за противградну заштиту, да су дужна да до 10. марта ове године поднесу Пореској управи РС Годишњу пореску пријаву за остале накнаде за 2018. годину и да до тог рока плате ову накнаду за претходну годину.

Годишња пореска пријава за остале накнаде подноси се на Обрасцу ПП-ОН, а накнада за противградну заштиту се плаћа на рачун јавних прихода Републике Српске.

Иначе, Законом о противградној заштити прописано је да систем противградне заштите финансирају:

  • правна лица која су власници, корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина,
  • правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица и
  • физичка лица, корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина.

Такође, тим Законом прописано је да висину накнаде за финансирање система противградне заштите за правна и физичка лица утврђује Влада РС. С тим у вези, Влада РС је донијела Одлуку о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској којом је дефинисано да накнаду за финансирање система противградне заштите плаћају правна и физичка лица која су власници, корисници или уживаоци земљишних површина у висини од 1,8 КМ по регистрованом хектару обрадивог пољопривредног земљишта као и правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица у висини 0,25% од укупног прихода оствареног по завршном рачуну за претходну годину.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске