Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

16.7.2019
15.7.2019
12.7.2019
11.7.2019
10.7.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

21.3.2019 Обвезници пореза на оружје да преузму попуњене пријаве

Пореска управа Републике Српске обавјештава обвезнике пореза на регистровано оружје-физичка лица, да је рок за подношење пореских пријава за регистровано оружје за ову годину 31. март 2019. године.

С циљем унапређења услуга и стручне помоћи пореским обвезницима, Пореска управа РС је у име пореских обвезника припремила и унапријед попунила пореске пријаве за регистровано оружје за 2019. годину. Из тог разлога позивамо пореске обвезнике пореза на регистровано оружје-физичка лица, да дођу у мјесно надлежне подручне јединице Пореске управе РС, преузму примјерке одштапаних пријава и на лицу мјеста утврде исправност пријављених  података. Након што се у присуству и стручну помоћ пореског службеника, утврди исправност поднесених пријава, порески обвезници  потписују  преузете пријаве и један овјерен примјерак  задржавају за себе. Пореска управа РС ће потом у службеним евиденцијама извршити унос података са поднесених пријава, чиме се за пореске обвезнике утврђује пореска обавеза за регистровано оружје у 2019. години.

Против пореских обвезника, који у законом прописаном року не изврше подношење пореских пријава за регистровно оружје, Пореска управа РС ће сходно казненим одредбама Закона о пореском поступку РС, поднијети прекршајне налоге са прописаним износом новчаних казни.

Иначе, Пореска управа Републике Српске, с циљем унапређења услуга пореским обвезницима, увела је почетком овог мјесеца могућност предиспуњавања пореских пријава, односно Pre-filling-а за пореску пријаву за држање и употребу оружја коју ће у име пореских обвезника-физичких лица убудуће попуњавати Пореска управа РС.  У првој фази овог пројекта, Пореска управа РС ће ове пријаве попуњавати само за пореске обвезнике-физичка лица.

Ова нова могућност важан је корак ка испуњењу једног од главних циљева Пореске управе РС у будућности, а то је поједностављење процедура. Наиме, тежимо ка томе да Пореска управа у име пореског обвезника попуњава што већи број пореских пријава и на тај начин им олакша сам поступак подношења пореских пријава, а самим тим олакша и рад својим службеницима.

Што се тиче ове нове могућности, суштина је у томе да Пореска управа РС на основу података које добија од МУП-а изврши попуњавање обрасца ПП-РО за пореске обвезнике-физичка лица који имају регистровано оружје, а који су обвезници пореза на регистровано оружје за 2019. годину.

Наиме, ове активности се реализују у оквиру пројекта који пореске администрације у БиХ реализују са Шведском пореском управом под називом „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“ који је започео са реализацијом половином 2017. године, а завршетак је планиран крајем 2020. године.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске