Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

22.8.2019
19.8.2019
14.8.2019
14.8.2019
13.8.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

25.4.2019 Раст наплате и јаче услуге обиљежиле први квартал

Пореска управа Републике Српске је у првом кварталу ове године наставила позитиван тренд раста наплате јавних прихода, док су у погледу јачања услуга пореским обвезницима учињени крупни кораци ка повећању броја електронских услуга и поједностављења процедура, што је свакако један од наших главних циљева. Поред тога, Пореска управа је у првом кварталу 2019. године наставила са континуираним теренским и канцеларијским контролама, које су такође донијеле значајне финансијске ефекте.

У овом документу доносимо преглед најважнијих активности Пореске управе РС у првом кварталу 2019. године по појединим областима, а у пратећем документу и преглед тих активности у виду инфографике.

ПРИХОДИ

Пореска управа Републике Српске је у првом кварталу ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 621,9 милиона марака, што је за 17,5 милиона КМ или три одсто више у односу на исти период прошле године. Када су у питању директни порези, у периоду јануар-март ове године наплаћени су у износу од 143,6 милиона марака, што је за осам процената мање него у првом кварталу прошле године. Наплата доприноса је у првом кварталу ове године забиљежила значајан раст, те је наплаћено 371,7 милиона КМ, што је за 29,8 милиона КМ или девет одсто више него у истом периоду прошле године. Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-март ове године остварена је наплата од 106,2 милиона КМ, што је за 7,2 милиона марака више него у истом периоду 2018. године.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пореска управа Републике Српске је у периоду јануар-март ове године запримила више од пола милиона пореских пријава, што у папирном, што у електронском облику. Највећи број пријава се односи на Мјесечну пријаву пореза по одбитку – 1002.

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

Пореска управа Републике Српске је, са циљем јачања услуга пореским обвезницима и поједностављења процедура, поред раније уведене могућности електронског подношења Мјесечне пријаве пореза по одбитку – 1002, увела и нову могућност а то је електронско подношење за још три пореске пријаве, за посебну републичку таксу, комуналну таксу и боравишну таксу. Опредјељење Пореске управе РС за наредни период је да омогућимо подношење свих пореских пријава електронским путем

Pre-FILLING

Пореска управа Републике Српске, с циљем унапређења услуга пореским обвезницима, увела је могућност предиспуњавања пореских пријава, односно Pre-filling за пореску пријаву за држање и употребу оружја коју ће у име пореских обвезника-физичких лица убудуће попуњавати Пореска управа РС.  У првој фази овог пројекта, Пореска управа РС ће ове пријаве попуњавати само за пореске обвезнике-физичка лица. Ова нова могућност важан је корак ка испуњењу једног од главних циљева Пореске управе РС у будућности, а то је поједностављење процедура.

КОНТРОЛЕ (теренске и канцеларијске)

У прва три мјесеца 2019. године извршено је укупно 940 контрола, од чега су 754 редовнe теренскe и канцеларијскe контролe, 152 контролe стечаја и ликвидације, те 34 поновљене контроле. Инспектори Пореске управе РС су у извршеним контролама код 603 пореска обвезника утврдили нових обавеза са каматом у износу од 12,2 милиона КМ. У ове контроле нису уврштене контроле евидентирања промета преко фискалних каса.

ПРИНУДНА НАПЛАТА

У првом кварталу 2019. године покренута су 20.923 поступка принудне наплате. У том периоду, по свим рјешењима у поступку принудне наплате наплаћено је укупно 19,33 милиона КМ. У односу на исти период претходне године покренуто je 1.537 поступака принудне наплате више, а укупан износ наплаћених обавеза по рјешењима принудне наплате виши је за 5,86 милиона КМ него у истом периоду 2018. године.

----------------------------------------------------------------

Пореска управа Републике Српске овом приликом изражава захвалност свим пореским обвезницима који уредно извршавају своје пореске обавезе и позива све пореске обвезнике да послују у складу са важећим прописима и да своје обавезе извршавају благовремено, те да самим тим допринесу јачању Републике Српске и њене економије.Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2019 © Пореска управа Републике Српске