Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

Новости

27.5.2020
27.5.2020
25.5.2020
22.5.2020
21.5.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

13.8.2019 ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Закључивање уговора о ревизији

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) обавеза ревизије финансијских извјештаја поред субјеката од јавног интереса, прописана је и за велика правна лица. Критеријуми за разврставање: просјечан број запослених, укупан годишњи приход и просјечна вриједност пословне имовине утврђена на дан сачињавања финансијских извјештаја у пословној години, прописани су чланом 5. наведеног закона. Управа правног лица на дан сачињавања финансијских извјештаја самостално врши разврставање и тако добијене податке користи за наредну пословну годину. Обавјештење о разврставњу у одговарајућу категорију правна лица достављају Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, уз годишње финансијске извјештаје, која је дужна да исто верификује и потврди величину правног лица.  Сви обвезници ревизије финансијских извјештаја су дужни да уговор о ревизији закључе најкасније до 30. септембра пословне године за коју се припремају финансијски извјештаји који су предмет ревизије. Закључивање уговора о ревизији након наведеног рока је у супротности са одредбом члана 39. став 3. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и санкционисано је као прекршај према члану 64. наведеног закона. С тим у вези подсјећамо све обвезнике ревизије финансијских извјештаја да благовремено започну активности ради закључивања уговора о ревизији у законом прописаном року.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске