Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

Новости

28.5.2020
27.5.2020
27.5.2020
25.5.2020
22.5.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

3.9.2019 Исплата плата у коверти „под лупом“ инспектора

Пореска управа Републике Српске ће у наредном периоду започети појачане контроле широм Републике Српске са циљем откривања оних пореских обвезника који исплаћују дио плате у готовом новцу, односно у коверти.

Наиме, примјетно је да се, и поред чињенице да је Влада РС Законом о подстицајима у привреди РС омогућила поврат дијела доприноса, одређени број пореских обвезника не придржава законских прописа, те да исплаћује дио плате у коверти, а радника пријављује на минимални износ плате чиме чини утају пореза и доприноса. С тим у вези, посебан акценат у овим контролама биће стављен на оне пореске обвезнике који пријављују раднике на минималан износ плате, те ће се вршити анализа односа добити одређеног пореског обвезника и броја пријављених радника на минималну плату.

Све ово се дешава и поред чињенице да је Влада РС, која константно ради на изналажењу мјера који би утицале на растерећење привреде и побољшање положаја радника, доношењем Закона о подстицајима у привреди РС створила претпоставке, како за повећање плата у реалном сектору, тако и привлачењу домаћих и страних инвеститора у привреди. Ово законско рјешење Владе РС има за циљ већу плату за раднике и превођење цјелокупног новчаног износа које радник добије у легалне токове, односно смањење сиве зоне рада.

Новим Законом о подстицајима у привреди, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих је један од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години. Уколико послодавац у току једног обрачунског периода раднику повећа плату која би након тог увећања била већа од 550 КМ, остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 70 одсто од плаћених доприноса на повећање плате. У случају ако је износ плате радника једнак или виши од најниже плате у РС, али не прелази износ од 550 КМ, остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 30 одсто од плаћених доприноса на повећање плате. Захтјев за подстицај за повећање плате радника привредни субјекти подносе Министарству привреде и предузетништва најкасније у року од 60 дана од дана истека обрачунског периода за који се тражи подстицај, док Пореска управа обрачунава и провјерава повећање плате и плаћених доприноса, појединачно по раднику код привредног субјекта. С тим у вези, Пореска управа РС је у јулу и августу ове године извршила 42 контроле пореских обвезника који су исплаћивали минимална лична примања, те су код њих 18 утврђене неправилности код обрачуна пореза и доприноса на лична примања, због чега је наложено плаћање обавеза по основу доприноса у износу од 589.517 КМ, а по основу пореза 120.789 КМ.

Очекујемо да ће нам у овој акцији помоћ пружити и сами радници који су пријављени на минималац, а који дио плате добијају у коверти. Они све то могу пријавити на бројеве телефона и електронску адресу Пореске управе РС, а инспектори Пореске управе РС ће по запримљеној пријави истражити тог пореског обвезника.

Ова акција појачаних контрола је наставак активности Пореске управе РС на сузбијању сиве економије и спречавању пореских обвезника да раде нелегално, да врше утају пореза и доприноса и буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који послују легално.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске