Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

8.6.2018
4.6.2018
30.5.2018
21.5.2018
21.5.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

23.12.2016 Истекао рок за уплату пореза на непокретности, слиједи принудна наплата

Пореска управа Републике Српске обавјештава све пореске обвезнике пореза на непокретност да је истекао законски рок за измирење пореске обавезе утврђене пореским рачунима за 2016.годину. Позивају се сви порески обвезници пореза на непокретност, који нису у цјелости измирили своје пореске обавезе из 2016. године, као и евентуалне неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година, да то учине одмах.
У супротном, против свих власника непокретности Пореска управа ће покренути поступак принудне наплате, те ће им износ доспјеле обавезе бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.
Такође, позивају се сви који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном.
Пореска управа ће у наредном периоду интензивирати активности на принудној наплати овог општинског прихода, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске