Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

21.9.2017
19.9.2017
13.9.2017
8.9.2017
4.9.2017
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Обрасци и упутстваA- / A / A+

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Пореске пријаве


1002-МПО

 • 1002 - Мјесечна пријава за порез по одбитку - у примјени од 27.10.2010. године   Преузми pdf документ
 • Упутство за подношење и попуњавање мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002 („Службени гласник Републике Српске“ број 118/10)   Преузми pdf документ

ПД

 • ПД3100 - Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса  Преузми pdf документ
 • ПД3110 - Пријава/Промјена/Одјава индивидуалне уплате доприноса  Преузми pdf документ
 • ПД3120 - Пријава/Одјава уплате доприноса у одређеним околностима  Преузми pdf документ
 • ПД3220 - Захтјев за промјену података о доприносима у годишњем увјерењу  Преузми pdf документ
 • ПД3210 - Захтјев за одјаву обвезника доприноса  Преузми pdf документ
 • Увјерење о плаћеним доприносима  Преузми pdf документ
 • Како пупунити ПД пријаве?   Преузми pdf документ

1000

 • 1000 - Захтјев за умањење пореске основице  Преузми pdf документ  Преузми Word документ  

1001

 • 1001 - Захтјев за издавање пореске картице - у примјени од 12.04.2016.  Преузми pdf документ  Преузми Word документ  
 • 1001/1 – Извод из пореске картице - у примјени од 12.04.2016.  Преузми Word документ

1004

 • 1004 - Годишња пореска пријава за порез на доходак - у примјени од 12.04.2016. године  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1004 - Годишња пореска пријава за порез на доходак у примјени од 03.04.2014. године  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1004 - Годишња пореска пријава за порез на доходак-за доходак остварен закључно са 2013. годином  Преузми pdf документ  Преузми Word документ

1005

 • 1005 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - лична примања - у примјени од 12.04.2016. године   Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1005 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - лична примања-у примјени од 03.04.2014. године   Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1005 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - лична примања-за лична примања остварена закључно са 2013. годином   Преузми pdf документ  Преузми Word документ

1006

 • 1006 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - доходак од самосталне дјелатности - у примјени од 12.04.2016.   Преузми pdf документ  Преузми Word документ  
 • 1006 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - доходак од самосталне дјелатности  Преузми pdf документ  

1007

 • 1007 - Пореска пријава за малог предузетника - у примјени од 12.04.2016.Преузми pdf документ   Преузми Word документ
 • 1007 - Пореска пријава за малог предузетника   Преузми pdf документ  Преузми Word документ

1008

 • 1008 - Аконтација пореза на доходак - у примјени од 12.04.2016.  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1008 - Аконтација пореза на доходак  Преузми pdf документ

1009

 • 1009 - Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности - у примјени од 12.04.2016.  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1009 - Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности  Преузми pdf документ  Преузми Word документ

1010

 • 1010 - Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1010 - Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора - у примјени од 12.04.2016.  Преузми Word документ

1011

 • 1011 - Захтјев за статус малог предузетника - у примјени од 12.04.2016.  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1011 - Захтјев за статус малог предузетника  Преузми pdf документ
 • Обавјештења о утврђивању дохотка од самосталне дјелатности на основу података из пословних књига вођених по систему двојног књиговодства  Преузми Word документ

1013

 • Образац 1013 Пореска картица - потврда о оствареном дохотку - у примјени од 12.04.2016.   Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • Образац 1013 Пореска картица - потврда о оствареном дохотку   Преузми pdf документ
 • Захтјев за издавање потврде о оствреном дохотку   Преузми pdf документ

Пореске пријаве за порез на доходак које нису у примјени

 • 1001 - Захтјев за издавање пореске картице  Преузми pdf документ  
 • 1001/1 – Извод из пореске картице  Преузми pdf документ
 • 1002 - Мјесечна пријава за порез по одбитку (у примјени закључно са 26.10.2010. године)   Преузми pdf документ  Преузми Excel документ
 • 1002 - Мјесечна пријава за порез по одбитку   Преузми pdf документ  Преузми Excel документ
 • 1000 - Пријава за регистрацију запослених  Преузми pdf документ
 • 1001 - Захтјев за умањење пореске основице  Преузми pdf документ
 • 1001 - Захтјев за умањење пореске основице  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1001/1 – Извод из пореске картице  Преузми pdf документ
 • 1002 - Мјесечна пријава за порез по одбитку - у примјени до 05.02.2010. (Изнад је постављена нова 1002)  Преузми pdf документ  Преузми Excel документ
 • 1002 - Мјесечна/годишња пријава пореза по одбитку - у примјени до 31.12.2008.  Преузми pdf документ
 • 1002 - Образложење  Преузми pdf документ
 • 1004 - Пореска пријава за порез на доходак  Преузми pdf документ
 • 1005 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - лична примања  Преузми pdf документ
 • 1006 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - доходак од самосталне дјелатности  Преузми pdf документ
 • 1006 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 - доходак од самосталне дјелатности  Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1006 - Прилог - табеле уз пријаву 1004 – за доходак од самосталне дјелатности остварен у 2010. години   Преузми pdf документ  Преузми Word документ
 • 1007 - Пореска пријава за малог предузетника  Преузми pdf документ
 • 1008 - Аконтација пореза на доходак  Преузми pdf документ
 • 1008 - Аконтација пореза на доходак  Преузми pdf документ  Преузми Word документ

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске