Nоvоsti

25.5.2020
22.5.2020
21.5.2020
20.5.2020
18.5.2020
Svе nоvоsti
slika
<мај 2020>
понутосречетпетсубнед
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

NovostiA- / A / A+

25.5.2020 Rezultati javne konkurencije za prijem pripravnika
22.5.2020 Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Poreska uprava objavljuje sastav konkursne komisije i spisak kandidata za prijem namještenika.

21.5.2020 Za mart obrađeni svi zahtjevi, a za april većina pristiglih

Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, zaprima zahtjeve pravnih lica i preduzetnika i utvrđuje da li ostvaruju pravo za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu.

Dakle, Poreska uprava RS utvrđuje da li se ti poreski obveznici nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, odnosno da li im je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti i da li su prestajali sa radom u aprilu. Poreska uprava na osnovu podataka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zahtjevom, kao i pomenutih spiskova dostavlja Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreskog obveznika podatke o ukupnim platama nakon oporezivanja i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, a vrše se i provjere da li su zaposleni kod tih pravnih lica i preduzetnika u aprilu bili prijavljeni u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

S tim u vezi, Poreska uprava RS je krajem aprila na svoju internet stranicu postavila Obavještenje za isplatu najniže plate za april 2020. godine, Pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom za isplatu najniže plate i doprinosa na najnižu platu za april 2020. godine i Spisak radnika za isplatu najniže plate za april 2020. godine, koji je prilog izjavi sa zahtjevom. Pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove su samo trebali da potpisanu i ovjerenu izjavu pošalju na elektronske adrese ili faksom, što pokazuje da procedura uopšte nije komplikovana, već je veoma jednostavna. Najvažnije je da se prilikom dostave zahtjeva navedu tekući računi radnika, kako bi im na te njihove račune bila uplaćena najniža plata za april 2020. godine.

Kada je u pitanju uplata poreza i doprinosa za mart 2020. godine poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, Poreska uprava je završila svoj dio posla i za taj mjesec obradila sve zahtjeve poreskih obveznika, tj. ukupno su obrađena 8.652 zahtjeva koja su se nalazila na pomenutim spiskovima i dostavljeni su Fondu solidarnosti za obnovu RS, koji vrši uplate.

Po istom principu vršimo i obradu zahtjeva za isplatu najniže plate i uplatu doprinosa na najnižu platu za april 2020. godine i uspjeli smo obraditi većinu do sada pristiglih zahtjeva poreskih obveznika, a koji se nalaze na pomenutim spiskovima koja dostavljaju nadležna ministarstva. Do sada smo za isplatu najniže plate za april 2020. godine obradili zahtjeva na iznos veći od pet miliona KM za oko 7.000 radnika i te podatke smo proslijedili Fondu solidarnosti koji već vrši isplate.

I ovom prilikom pozivamo i apelujemo na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. da što prije podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve. Tim apelom pokazujemo da imamo kapacitete da ovu obavezu realizujemo do kraja. Naime, i pored redovnih poslova koje rade zaposleni u Poreskoj upravi RS, obrađeno je na hiljade zahtjeva koji se tiču poreskih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa.

Pored toga, danas je u organizaciji Poreske uprave RS održana i besplatna elektronska konferencija ili vebinar na temu „Popunjavanje izjave  sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene  i  za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“ u kojem je učestvovalo više od 500 učesnika. Službenici Poreske uprave RS su bili na raspolaganju poreskim obveznicima, a prije svega knjigovođama i računovođama, kako bi otklonili sve njihove eventualne dileme ili nejasnoće u vezi realizacije ovih poreskih mjera, a što je još jedan pokazatelj da je Poreska uprava RS uvijek na usluzi poreskim obveznicima.

20.5.2020 Obavještenje poreskim obveznicima o održavanju WEBINAR-a na temu „Popunjavanje izjave sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene i za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“

Obavještavaju se poreski obveznici da Poreska uprava Republike Srpske organizuje WEBINAR na temu: „Popunjavanje izjave sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene i za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“ koji će se održati 21.05.2020. godine sa početkom u 10 časova. Učešće na WEBINAR-u je besplatno a prijavljivanje se vrši klikom na link: https://youtu.be/TuxpbFE9fhU

18.5.2020 Podnosite zahtjeve kako bi što prije isplatili preostali dio plata za april

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije virusa korona, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnose Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april.
Rok za podnošenje te pisane izjave sa zahtjevom je 10. juni, ali Poreska uprava RS apeluje na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove da tu izjavu sa zahtjevom dostave što prije, kako bi zahtjevi bili obrađeni u što skorijem roku i kako bi se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu RS što prije moglo početi sa isplatom najniže plate i uplatom pripadajućih doprinosa za april 2020. zaposlenim kod poreskih obveznika koji ispunjavaju uslove propisane tom Uredbom.
Podsjećamo poreske obveznike da Pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, Spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i koji su prestali sa radom i Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom, te ostale informacije mogu pronaći na našoj internet stranici www.poreskaupravars.org, u sekciji Info Covid-19.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе