Nоvоsti

25.3.2019
22.3.2019
21.3.2019
21.3.2019
20.3.2019
Svе nоvоsti
slika
<март 2019>
понутосречетпетсубнед
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

NovostiA- / A / A+

25.3.2019 Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2018. i 2019. godinu.

Kada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, zatim za podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2018., koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu.

Kod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2018. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2018. godini prijavljen porez manji od 600 KM, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2019. godinu.

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2018. godinu, zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2018. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2018. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2019. godinu.

Poreska uprava RS ovom prilikom još jednom poziva poreske obveznike u RS da poštuju zakonom propisane rokove, koje na jednom mjestu mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2019. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org. Pored toga, pozivamo poreske obveznike da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze. Naime, Poreska uprava RS početkom svake godine objavljuje „Poreski kalendar“ sa ciljem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza, kako bi izbjegli eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer kažnjavanje svakako nije cilj Poreske uprave RS, već da bude partner i institucija koja stoji na raspolaganju poreskim obveznicima.

22.3.2019 Rezultati javnog konkursa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Intervju je obavljen 19.03.2019. godine.

Rezultati javne konkurencije

Spisak neuspješnih kandidata

21.3.2019 Obveznici poreza na oružje da preuzmu popunjene prijave

Poreska uprava Republike Srpske obavještava obveznike poreza na registrovano oružje-fizička lica, da je rok za podnošenje poreskih prijava za registrovano oružje za ovu godinu 31. mart 2019. godine.

S ciljem unapređenja usluga i stručne pomoći poreskim obveznicima, Poreska uprava RS je u ime poreskih obveznika pripremila i unaprijed popunila poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu. Iz tog razloga pozivamo poreske obveznike poreza na registrovano oružje-fizička lica, da dođu u mjesno nadležne područne jedinice Poreske uprave RS, preuzmu primjerke odštapanih prijava i na licu mjesta utvrde ispravnost prijavljenih  podataka. Nakon što se u prisustvu i stručnu pomoć poreskog službenika, utvrdi ispravnost podnesenih prijava, poreski obveznici  potpisuju  preuzete prijave i jedan ovjeren primjerak  zadržavaju za sebe. Poreska uprava RS će potom u službenim evidencijama izvršiti unos podataka sa podnesenih prijava, čime se za poreske obveznike utvrđuje poreska obaveza za registrovano oružje u 2019. godini.

Protiv poreskih obveznika, koji u zakonom propisanom roku ne izvrše podnošenje poreskih prijava za registrovno oružje, Poreska uprava RS će shodno kaznenim odredbama Zakona o poreskom postupku RS, podnijeti prekršajne naloge sa propisanim iznosom novčanih kazni.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske, s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima, uvela je početkom ovog mjeseca mogućnost predispunjavanja poreskih prijava, odnosno Pre-filling-a za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja koju će u ime poreskih obveznika-fizičkih lica ubuduće popunjavati Poreska uprava RS.  U prvoj fazi ovog projekta, Poreska uprava RS će ove prijave popunjavati samo za poreske obveznike-fizička lica.

Ova nova mogućnost važan je korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva Poreske uprave RS u budućnosti, a to je pojednostavljenje procedura. Naime, težimo ka tome da Poreska uprava u ime poreskog obveznika popunjava što veći broj poreskih prijava i na taj način im olakša sam postupak podnošenja poreskih prijava, a samim tim olakša i rad svojim službenicima.

Što se tiče ove nove mogućnosti, suština je u tome da Poreska uprava RS na osnovu podataka koje dobija od MUP-a izvrši popunjavanje obrasca PP-RO za poreske obveznike-fizička lica koji imaju registrovano oružje, a koji su obveznici poreza na registrovano oružje za 2019. godinu.

Naime, ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta koji poreske administracije u BiH realizuju sa Švedskom poreskom upravom pod nazivom „Jačanje kapaciteta poreskih administracija u BiH“ koji je započeo sa realizacijom polovinom 2017. godine, a završetak je planiran krajem 2020. godine.

21.3.2019 Područni centar Istočno Sarajevo na novoj lokaciji

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da će Područni centar Istočno Sarajevo od ponedjeljka 25. marta 2019. godine raditi na novoj lokaciji, i to na adresi Stefana Nemanje bb, Istočno Novo Sarajevo.

Zbog preseljenja Područnog centra Istočno Sarajevo na novu lokaciju, obavještavamo poreske obveznike da će Područni centar Istočno Sarajevo i Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo u petak 22. marta 2019. godine raditi do 13 časova.

Iz tog razloga, molimo poreske obveznike da svoje aktivnosti u petak 22. marta 2019. godine planiraju u skladu sa skraćenim radnim vremenom ovog područnog centra Poreske uprave Republike Srpske, te podsjećamo da će PC Istočno Sarajevo od ponedjeljka 25. marta na novoj lokaciji raditi u uobičajenom radnom vremenu od 8 do 16 časova.

20.3.2019 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 21/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava. Pravilnik je stupio na snagu 20. marta 2019. godine.

Pravilnikom je propisano da se Mjesečna prijava poreza po odbitku (Obrazac 1002), Poreska prijava za posebnu republičku taksu (Obrazac PP GRT), Poreska prijava za komunalnu taksu (Obrazac PP KT) i Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse (Obrazac MP IBT), počevši od 20. marta 2019. godine, isključivo podnose u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, te se iste neće zaprimati u papirnom obliku.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2017 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе