Day

јун 28, 2019

Обавјештење о омогућавању електронског подношења Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и Пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП ОН.

Обавјештавају се порески обвезници да је Пореска управа омогућила подношење Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и Пореске пријаве за остале накнаде, Образац ПП ОН у електронском облику „online“ почев од 28.06.2019. године, путем веб странице Пореске управе Републике Српске-Електронске услуге.
Више