Dan

12 decembra, 2019

Počela kampanja “Porez plaćaj, Srpsku jačaj”

Poreska uprava Republike Srpske započela je promotivnu kampanju pod nazivom „Porez plaćaj, Srpsku jačaj“, čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti plaćanja poreskih obaveza i koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini.S tim u vezi, Poreska uprava RS će u narednim danima raznim promotivnim aktivnostima poput emitovanja...
Više