Day

јануар 3, 2020

Обавјештење о ступању на снагу Закона о измјенама Закона о доприносима

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/19 објављен је Закон о измјенама Закона о доприносима. Закон је ступио на снагу 1. јануара 2020. године. Наведеним законом смањена је стопа доприноса за осигурање од незапослености са 0,8% на 0,6%. С тим у вези, обрачун доприноса за децембар 2019. године врши по одредбама Закона о доприносима („Службени...
Више