Day

март 25, 2021

Годишња пријава контролисаних трансакција са повезаним лицима – отклоњена техничка грешка

Обавјештавамо пореске обвезнике да је отклоњена техничка грешка „за исти ЈИБ, порески период и општину постоји поднесена пријава“ која се појављивала код покушаја подношења Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима (ПКТ1). Рок за подношење Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2020. годину је 31.03.2021. године.  
Више