Day

август 16, 2021

Правилник о допунама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 70/21“, објављен је Правилник о допунама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса. Правилник je ступио на снагу 7. августа 2021. године.  
Више