Day

16 avgusta, 2021

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 70/21“, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa. Pravilnik je stupio na snagu 7. avgusta 2021. godine.  
Više