Day

11 novembra, 2021

Istek roka važenja elektronskih certifikata

Politikom sertifikacije za izdavanje i upravljanje elektronskim certifikatima Poreske uprave Republike Srpske regulisano je da je rok važenja elektronskog certifikata, izdatim fizičkim licima koje su poreski obveznici ovlastili za podnošenje prijava elektronskim putem, 5 godina. Najveći broj certifikata izdat je krajem 2016. godine, što znači da većini certifikata ističe rok važenja u 2021. godini. U...
Više