Day

27 februara, 2023

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu iznosi 1730 konvertbilnih maraka.Navedeni podatak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 8/23 od 26. januara 2023. godine.
Više