Day

фебруар 23, 2024

Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/24 од 22.02.2024. године објављен је Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 1. марта 2024. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/16, 77/18,...
Више