Day

фебруар 28, 2024

Исправка Јавног конкурса

Број: 06/1.01/0204-123.3-3/2024 Дана: 28.02.2024. године     На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Пореска управа Републике Српске објављује:   И С П Р А В К У Ј а в н о г  к о н к у р...
Више