Day

март 27, 2024

Донесен Правилник о динамици фискализације

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 26/24 од 21.03.2024. године објављен је Правилник о динамици фискализације. Правилник ступа на снагу 29. марта 2024. године. Наведеним Правилником прописана је динамика фискализације и начин финансирања трошкова иницијалне фискализације за све обвезнике фискализације у Републици Српској. Обвезници фискализације дужни су да своје пословање ускладе са Законом о фискализацији...
Више