Day

јун 11, 2024

Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 48/24 објављен је Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит. Измјена и допуна Закона ступа на снагу 14. јуна 2024. године. Наведеном измјеном и допуном Закона уводи се ослобађање од плаћања порезом по одбитку на камате и премије осигурања плаћене нерезиденту који нема стално мјесто пословања...
Више