Анкете

Поштовани порески обвезници,
у циљу побољшања комуникације са Вама те успјешније међусобне сарадње, креирали смо Анкету о вањској интернет страници Пореске управе РС и Анкету о комуникацији са Пореском управом.
Надамо се да ће нам Ваши одговори, приједлози и критике помоћи да унаприједимо међусобну комуникацију те усавршимо интернет страницу.

АНКЕТА О WЕБ СТРАНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

АНКЕТА О КОМУНИКАЦИЈИ СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ