By

Дара Кочић

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204/123.3-1.10/23 Дана: 09.02.2023. године   На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ               Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 11.01.2023....
Више

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/123.3-1.7/2023 Бања Лука, 03.02.2023. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15),...
Више

Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-1/2023 Дана: 03.01.2023. године     На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА   Пореска управа Републике Српске врши пријем приправника: 1.1. Приправник са високом стручном спремом (VII...
Више

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204-120.2-250.9/22 Дана: 11.11.2022. године   На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 28.09.2022. године. Интервју са кандидатима je...
Више

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САСТАВУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И СПИСАК КАНДИДАТА

Број: 06/1.01/0204/120.2-250.6/22 Бања Лука, 07.11.2022. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 12. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а у вези са...
Више

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204/123.3-19.7/22 Дана: 21.10.2022. године   На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ               Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 07.09.2022....
Више

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/123.3-19.4/2022 Бања Лука, 27.09.2022. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15...
Више

Пореска управа објављује Конкурс за пријем намјештеника

Број: 06/1.01/0204/120.2-250/2022 Дана: 28.09.2022. године На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:   КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА...
Више

Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-19/2022 Дана: 07.09.2022. године   На основу члана 31. и 62. Закона о државним службеницима („Службени гласника Републике Српске“, број 118/08, 117/11,37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА       Пореска управа Републике Српске врши пријем: Једног (1) приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће...
Више

Закључак

Број: 06/1.01/0801-120.2-463/18 Дана: 08.07.2022. године На основу члана 19. тачка а) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а поступајући по пресуди Окружног суда број 71 0 РС 295710 21 Рсж од 27.01.2022. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда број 71 0...
Више
1 2 3 4 5 6