By

Наташа Шормаз

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa

Чланом 2. став 6. Правилника о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета  („Службени гласник Републике Српске“, број: 48/22) прописано ја да се након поднесене пријаве за генерисање јединствене ознаке сједишта пословног субјекта и пословних простора у систему за управљање фисклаизацијом  креира потврда о поднесеној пријави са свим подацима, коју обвезник фискализације преузима...
Више

Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 29/24 дана 29.03.2024. године објављен је Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну. Измјена Правилника ступа на снагу 06.04.2024. године.    
Више

Донесен Правилник о динамици фискализације

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 26/24 од 21.03.2024. године објављен је Правилник о динамици фискализације. Правилник ступа на снагу 29. марта 2024. године. Наведеним Правилником прописана је динамика фискализације и начин финансирања трошкова иницијалне фискализације за све обвезнике фискализације у Републици Српској. Обвезници фискализације дужни су да своје пословање ускладе са Законом о фискализацији...
Више

Обавјештење о новинама у програму за електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004

Обавјештавају се порески обвезници, да је програм за подношење  Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004, дорађен на начин да се подаци  у Прилогу уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005,  могу аутоматски преузети из евиденција Пореске управе...
Више

Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/24 од 22.02.2024. године објављен је Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 1. марта 2024. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/16, 77/18,...
Више

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 114/23 од 29.12.2023. године објављена је Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину. Најнижа плата у Републици Српској за 2024. годину утврђује се у висини од 900, 00 КМ (деветсто конвертибилних марака) у нето износу. Бруто најнижа плата износи 1 344, 26КМ. Одлука о најнижој плати...
Више

Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 10/24 од 30.01.2024. године објављена је  Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја ступа на снагу 07. фебруара 2024. године.  
Више

Закон о измјени Закона о отпису потраживања

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о измјени Закона о отпису потраживања. Измјена Закона ступа на снагу 30. децембра 2023. године.  
Више

Закон о допунама Закона о порезу на доходак

  У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о допунама Закона о порезу на доходак. Допуна Закона ступа на снагу 1. јануара 2024. године.  
Више

Закон о допунама Закона о доприносима

  У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о допунама Закона о доприносима. Допуна Закона ступа на снагу 1. јануара 2024. године.    
Више
1 2 3