By

Nataša Šormaz

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 33/23 objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba stupa na snagu 14. aprila 2023. godine. Naredbom su usklađeni nazivi banaka i to: “Banka Poštanska Štedionica” a.d. Banja Luka i “ATOS BANK” a.d. Banja Luka. Takođe, naredbom je uvedena...
Više

Vebinar: Podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da će Poreska uprava Republike Srpske, u petak 17. marta 2023. godine, sa početkom u 10 časova, održati vebinar na temu: Izmjene u podnošenju Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004, najčešća pitanja i najčešće greške prilikom podnošenja poreskih prijava. Direktan link za vebinar: https://youtube.com/live/p7n_jxJ0yPg
Više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 18. marta 2023. godine.  Pravilnikom su izmijenjeni obrasci godišnje poreske prijave za porez na dohodak  i akontacije poreza na dohodak.  
Više

Omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.
Više

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu iznosi 1730 konvertbilnih maraka. Navedeni podatak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 8/23 od 26. januara 2023. godine.
Više

Obavješetenje o Provjeri vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) – “e-Provjera”

Obavještavamo poreske obveznike da je počevši od 30. januara 2023. godine,  putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, omogućena provjera vjerodostojnosti poreskih akata (uvjerenja, rješenja i drugih poreskih akata) koji su poreskom obvezniku dostavljeni u elektronskom obliku posredstvom eSandučeta. Funkcionalnost provjere vjerodostojnosti poreskih akata vidljiva je prilikom otvaranja internet stranice Poreske uprave i  nalazi  se...
Više

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 07/23 objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Uredba je stupila na snagu 20. januara 2023. godine.  
Više

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 08/23 objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Odluka je stupila na snagu 01. januara 2023. godine.
Više

Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.
Više

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.
Više
1 2 3 4