By

Пореска управа РС

Обавјештење о извршеној допуни XSD шеме за креирање XML-а фајлова за пријаву 1002 и Упутства за попуњавање XML фајла – Образац 1002

Обавјештавамо пореске обвезнике да су у рубрици Обрасци – Порез на доходак постављене нове верзије: – XSD шеме за креирање-а фајлова за пријаву 1002 и – Упутства за попуњавање XML фајла – Образац 1002.   XSD шема је усклађена са шемом дефинисаном у програму за електронско подношење мјесечних пријава пореза по одбитку-Образац 1002, тако да...
Више

Закон о измјени Закона о порезу на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 56/22, објављен је Закон о измјени Закона о порезу на доходак. Закон ступа на снагу 22. јуна 2022. године.  
Више

Закон о измјени и допунама Закона о доприносима

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 56/22, објављен је Закон о измјени и допунама Закона о доприносима. Закон ступа на снагу 22. јуна 2022. године.    
Више

Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.
Више

Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.    
Више

Правилник о фискалном рачуну

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о фискалном рачуну. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.    
Више

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати за 2022. годину

Одлуком о измјени Одлуке o најнижој плати, број: 04/1-012-2-1574/22 од 19. маја 2022. године, најнижа плата у Републици Српској утврђена је у износу од 650 КМ у нето износу. Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 45/22, ступа на снагу 20. маја 2022. године, а примјењиваће се на обрачун плата од 1....
Више

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 39/22, објављена је Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику . Одлука ступа на снагу 12. маја 2022. године.  
Више

Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 37/22, објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске. Закон ступа на снагу 6. маја 2022. године.  
Више

Обавјештење о омогућавању подношења Mјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002 на ДЛ2-Исплате по основу ауторских права и права сродних ауторским правима, са обрачуном нормираних трошкова на бруто приход од ауторскх права за порески период почев од 01.03.2022. године

Обавјештавамо пореске обвезнике да је омогућено подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002 за пријављивање пореза и доприноса на приход од ауторских права и права сродних ауторским правима, за порески период од 01.03.2022. године, у складу са Правилником о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских...
Више
1 2 3 6