By

Пореска управа РС

Обавјештење о омогућавању подношења Mјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002 за исплатни период од 01.01.2022. године

Обавјештавамо пореске обвезнике да је омогућено подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002 за пријављивање пореза и доприноса са исплатним периодом почев од 01.01.2022. године, у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 119/21) и Законом о измјенама и допунама Закона о доприносима...
Више

Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 18/22 објављен је Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 11. марта 2022. године. Правилником су прописани нови обрасци Мјесечне пријаве пореза по одбитку (Образац 1002), Захтјева за издавање пореске картице (Образац 1001) и Захтјева за умањење пореске основице...
Више

Правилник о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/22 објављен је Правилник о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине. Правилник ступа на снагу 8. марта 2022. године.  
Више

Правилник о поступку, начину обрачунавања и остваривања права на одбитак од пореске основице пореза на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/22 објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, начину обрачунавања и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак. Правилник ступа на снагу 8. марта 2022. године.  
Више

Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 15/22“, објављен је Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину. Закон је објављен 23. фебруара 2022. године и ступа на снагу годину дана од дана објављивања.
Више

Закон о фискализацији

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 15/22, објављен је Закон о фискализацији. Закон ступа на снагу 3. марта 2022. године.  
Више

Обавјештење о омогућавању подношења Mјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002 за исплатни период до 31.12. 2021. године

Обавјештавамо пореске обвезнике да је омогућено подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002 за пријављивање пореза и доприноса у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 119/21) и Законом о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 119/21) и...
Више

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 12/22 објављенa је Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику. Одлука ступа на снагу 22. фебруара 2022. године.
Више

Преглед формула за рачунање бруто прихода за доходак на који се порез плаћа по одбитку за период од 1. јануара 2022. године

Преглед формула за рачунање бруто прихода за доходак на који се порез плаћа по одбитку за период од 1. јануара 2022. године налазе се на интернет страници Пореске управе, секција: Обрасци- Порез на доходак.
Више

Просјечна бруто плата за 2021. годину

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2021. годину износи 1546 конвертбилних марака. Наведени податак објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 6/22 од 27. јануара 2022. године.
Више
1 2 3 4 6