By

Пореска управа РС

Нови телефонски бројеви Контакт центра

Почевши од 7. децембра 2021. године, Контакт центар Пореске управе Републике Српске за одговоре на питања пореских обвезника (функционална и техничка подршка) ће бити доступан путем нових телефонских бројева, како слиједи:   подршка за подношење пријава (пореских пријава и пријава за регистрацију) и примјену прописа: 051/337-800 техничка подршка: 051/337-801 Телефонски бројеви, који су коришћени у...
Више

Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.  
Више

Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.
Више

Истек рока важења електронских цертификата

Политиком сертификације за издавање и управљање електронским цертификатима Пореске управе Републике Српске регулисано је да је рок важења електронског цертификата, издатим физичким лицима које су порески обвезници овластили за подношење пријава електронским путем, 5 година. Највећи број цертификата издат је крајем 2016. године, што значи да већини цертификата истиче рок важења у 2021. години. У...
Више

Програм за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку је у функцији

Обавјештавају се порески обвезници да је програм за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку путем портала Пореске управе, секција Електронске услуге-Електронско подношење пријава у функцији. Поред наведеног,  омогућено је  електронско подношење Захтјева за издавање пореске картице – Образац 1001 и Захтјева за умањење пореске основице –  Образац 1000 путем  портала Пореске управе, секција Електронске услуге-Електронско...
Више

Примјер попуњавања XML фајла за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002 и Упутство за провјеру исправности XML фајла за Образац 1002 у програму Notepad++

Обавјештавају се порески обвезници да је примјер попуњавања XML фајла за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку и Упутство за провјеру исправности XML фајла за Образац 1002 у програму Notepad++ објављено у секцији Обрасци –Порез на доходак, редни број 3. и секцији Актуелно.
Више

Промјене у програму за електронско подношење Обрасца 1002

Обавјештавају се порески обвезници да се мијења програм за електронско подношење Мјесечене пријаве пореза по одбитку, Образац 1002. Програм ППО, путем којег се тренутно подносе пријаве, биће у употреби закључно са 21.10.2021. године. Од 22.10.2021. године тј. од дана ступања на снагу Правилника о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице...
Више

Снимак WEBINAR-а Новине у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002

Обавјештавају се порески обвезници да се снимак WEBINAR-а „Новине у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002,“ може погледати на линку: https://youtu.be/n09_m0C-tiU
Више

WEBINAR- Новине у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002

Обавјештавају се порески обвезници да ће се 20.10.2021. године (сриједа) са почетком у 10 часова одржати WEBINAR: Новине у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002. На WEBINAR-у ће бити обрађене сљедеће теме: Новине у обрасцу пореске пријаве; Промјене у пријављивању пореза и доприноса; Подношење измијењених пореских пријава; Промјене у програму за подношење Обрасца...
Више

Нови Образац 1002 – Мјесечна пријавa пореза по одбитку

Правилником о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број 92/21), који ступа на снагу 22. октобра 2021. године, прописан је нови Образац 1002 – Мјесечна пријавa пореза по одбитку, у којем је, у циљу поједностављивања пријављивања пореза на доходак, у свим додатним листовима, додата нова колона:...
Више
1 2 3 4 5 6