By

Пореска управа РС

Закон о измјенама Закона о порезу на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 49/21“, објављен је Закон о измјенама Закона о порезу на доходак. Закон ступа на снагу 1. јула 2021. године. Наведеним Законом основни лични одбитак пореске основице пореза на лична примања повећан је са 6.000 на 8.400 КМ годишње, што износи 700 КМ на мјесечном нивоу. Такође, износ основног личног...
Више

Образац захтјева за одгођено плаћање пореског дуга

Обавјештавамо пореске обвезнике да је у секцији „Обрасци“/,,Остали обрасци” за све категорије пореских обвезника (правна лица, предузетници и физичка лица) објављен нови образац захтјева за одгођено плаћање пореског дуга, по основу пореза на добит за 2020. годину, пореза на доходак од самосталне дјелатности за 2020. годину, накнаде за унапређење општекорисних функција шума за 2020. годину...
Више

Правилник о поступку регистрације и идентификације пореских обвезника

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 31/21, објављен је нови Правилник о поступку регистрације и идентификације пореских обвезника. Правилник ступа  на снагу 16. априла 2021. године.  
Више

Недоступност информационог система

У петак 09. априла 2021. године, у периоду од 16 до 20 часова спроводиће се радови на информационом систему Пореске управе Републике Српске, због чега сервис за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију електронским путем неће бити доступан. Захваљујемо на разумијевању.
Више

Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 28/21, објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга. Закон ступа на снагу 8. априла 2021. године. Измјенама и допунама наведеног Закона прописано је да се плаћање пореског дуга по основу пореза на добит за 2020. годину, пореза на доходак од самосталне дјелатности за...
Више

Годишња пријава контролисаних трансакција са повезаним лицима – отклоњена техничка грешка

Обавјештавамо пореске обвезнике да је отклоњена техничка грешка „за исти ЈИБ, порески период и општину постоји поднесена пријава“ која се појављивала код покушаја подношења Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима (ПКТ1). Рок за подношење Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2020. годину је 31.03.2021. године.  
Више

Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2021. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 19/21“, објављено је Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2021. годину.  
Више

Закон о противградној заштити

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 15/21“, објављен је Закон о противградној заштити. Закон је ступио на снагу 03.03.2021. године.    
Више

Омогућено електронско подношење Обавјештајне пријаве за доходак оставарен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности – Образац 1009 и Годишње пореске пријаве за порез на доходак из стрaних извора – Образац 1010

Обавјештавамо пореске обвезнике да је, почевши од 3. фебруара 2021. године, омогућено електронско подношење Обавјештајне пријаве за доходак оставарен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности – Образац 1009 и Годишње пореске пријаве за порез на доходак из стрaних извора – Образац 1010. Годишњу пореску пријаву за порез на доходак из страних извора (Образац 1010) подносе...
Више

Просјечна плата запослених у Републици Српској исплаћенa у периоду јануар-децембар 2020. године

Обавјештавају се порески обвезници да је у Службеном гласнику Републике Српске, број: 5/21 од 26.01.2021. године објављен податак о просјечној плати запослених у Републици Српској у периоду јануар –децембар 2020. године и то: -просјечна мјесечна бруто плата у периоду јануар-децембар 2020. године износи 1485 КМ, – просјечна мјесечна плата након опорезивања-нето плата у периоду јануар-децембар...
Више
1 3 4 5 6