Category

Конкурси

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204-120.2-43.16/23 Дана: 24.03.2023. године   На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 22.02.2023. године. Интервју са кандидатима je...
Read More

Исправка Јавног конкурса за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-7/2023 Дана: 20.03.2023. године   На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Пореска управа Републике Српске објављује:   И С П Р А В К У Ј а в н о г  к о н к у р с...
Read More

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/120.2-43.13/23 Бања Лука, 20.03.2023. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 12. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а у вези са...
Read More

Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-7/2023 Дана: 01.03.2023. године   На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА   Пореска управа Републике Српске врши пријем:   Приправника са средњом стручном спремом (IV степен стручне...
Read More

Конкурс за пријем намјештеника

Број: 06/1.01/0204/120.2-43/2023 Дана: 22.02.2023. године На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:   КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА...
Read More

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204/123.3-1.10/23 Дана: 09.02.2023. године   На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ               Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 11.01.2023....
Read More

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/123.3-1.7/2023 Бања Лука, 03.02.2023. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15),...
Read More

Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-1/2023 Дана: 03.01.2023. године     На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА   Пореска управа Републике Српске врши пријем приправника: 1.1. Приправник са високом стручном спремом (VII...
Read More

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204-120.2-250.9/22 Дана: 11.11.2022. године   На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 28.09.2022. године. Интервју са кандидатима je...
Read More

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САСТАВУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И СПИСАК КАНДИДАТА

Број: 06/1.01/0204/120.2-250.6/22 Бања Лука, 07.11.2022. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 12. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а у вези са...
Read More
1 2 3 7