Category

Конкурси

Резултати јавне конкуренције и Закључак

Број: 06/1.01/0204-120.2-50.10/24 Дана: 23.04.2024. године   На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 06.03.2024. године. Интервју са кандидатима je...
Више

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/120.2-50.6/24 Бања Лука, 18.04.2024. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 12. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а у вези са...
Више

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204/123.3-3.12/24 Дана: 05.04.2024. године   На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ               Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 21.02.2024....
Више

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

  На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15), а у вези са Јавним конкурсом...
Више

Јавни конкурс за пријем намјештеника

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:   КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА   1.1. Сарадник за...
Више

Исправка Јавног конкурса

Број: 06/1.01/0204-123.3-3/2024 Дана: 28.02.2024. године     На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Пореска управа Републике Српске објављује:   И С П Р А В К У Ј а в н о г  к о н к у р...
Више

Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-3/2024 Дана: 21.02.2024. године   На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА   Пореска управа Републике Српске врши пријем: 1.1 Три (3) приправника са високом стручном спремом (VII...
Више

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204/123.3-25.9/23 Дана: 01.02.2024. године   На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ               Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 27.12.2023....
Више

Обавјештење о саставу конкурсне комисије и списак кандидата

Број: 06/1.01/0204/123.3-25.6/2023 Бања Лука, 26.01.2024. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/09, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15),...
Више

Резултати јавне конкуренције

Број: 06/1.01/0204-120.2-312.11/23 Дана: 19.01.2024. године   На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује   РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 13.12.2023. године. Интервју са кандидатима je...
Више
1 2 3 10