Категорија

Обавјештења

Допуне програма за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002

Законом о измјенама и допунама Закона о доприносима (”Службени гласник Републике Српске”, број: 56/22) који је ступио на снагу 22. јуна 2022. године, уведена је посебна категорија обвезника доприноса: Лице које је запослено код послодавца са сједиштем у Републици Српској, пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и од стране тог послодавца упућено...
Више

Обавјештење о извршеној допуни XSD шеме за креирање XML-а фајлова за пријаву 1002 и Упутства за попуњавање XML фајла – Образац 1002

Обавјештавамо пореске обвезнике да су у рубрици Обрасци – Порез на доходак постављене нове верзије: – XSD шеме за креирање-а фајлова за пријаву 1002 и – Упутства за попуњавање XML фајла – Образац 1002.   XSD шема је усклађена са шемом дефинисаном у програму за електронско подношење мјесечних пријава пореза по одбитку-Образац 1002, тако да...
Више

Нови основ осигурања: Радник упућен у иностранство

Законом о измјени и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/22), уведена посебна врста обвезника доприноса: Запослени код послодавца са сједиштем у Републици Српској, а који је од тог послодавца упућен на рад у иностранство, док тај рад у иностранству траје, те да је за исте прописана и посебна основица доприноса. Имајући...
Више

Недоступност информационог система за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

У периоду од 1. јула 2022. године (од 16 часова) до 4. јула 2022. године (до 8 часова), спроводиће се редовне активности на одржавању информационог система Пореске управе Републике Српске, због чега систем за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса неће бити доступан....
Више

Закон о измјени Закона о порезу на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 56/22, објављен је Закон о измјени Закона о порезу на доходак. Закон ступа на снагу 22. јуна 2022. године.  
Више

Закон о измјени и допунама Закона о доприносима

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 56/22, објављен је Закон о измјени и допунама Закона о доприносима. Закон ступа на снагу 22. јуна 2022. године.    
Више

Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.
Више

Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.    
Више

Правилник о фискалном рачуну

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 48/22“, објављен је Правилник о фискалном рачуну. Правилник ступа на снагу 4. јуна 2022. године.    
Више

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати за 2022. годину

Одлуком о измјени Одлуке o најнижој плати, број: 04/1-012-2-1574/22 од 19. маја 2022. године, најнижа плата у Републици Српској утврђена је у износу од 650 КМ у нето износу. Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 45/22, ступа на снагу 20. маја 2022. године, а примјењиваће се на обрачун плата од 1....
Више
1 2 3 12