Category

Обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији

Обавјештавају се порески обвезници да су у оквиру секције е-Фискализација, подсекција-ПОРТАЛ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ објављени одговори на најчешћа питања из области примјене новог Закона о фискализацији.
Више

Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 48/24 објављен је Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит. Измјена и допуна Закона ступа на снагу 14. јуна 2024. године. Наведеном измјеном и допуном Закона уводи се ослобађање од плаћања порезом по одбитку на камате и премије осигурања плаћене нерезиденту који нема стално мјесто пословања...
Више

Обавјештења за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници да информације о испоруци електронских фискалних уређаја могу добити на контакт телефон оператера фискалног система 080050509 и веб страници https://ofs.ba/
Више

Саопштење за јавност

Пореска управа Републике Српске  објавила je 17.04.2024. године Jавни позив за прву групу обвезника Почиње нови систем фискализације у Српској Пореска управа Републике Српске објавила je 17.04.2024. године Јавни позив за подношење захтјева за покретање поступка иницијалне фискализације и субвенционисање трошкова иницијалне фискализације прве групе обвезника фискализације, чиме и званично почиње нови систем фискализације у...
Више

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa

Чланом 2. став 6. Правилника о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета  („Службени гласник Републике Српске“, број: 48/22) прописано ја да се након поднесене пријаве за генерисање јединствене ознаке сједишта пословног субјекта и пословних простора у систему за управљање фисклаизацијом  креира потврда о поднесеној пријави са свим подацима, коју обвезник фискализације преузима...
Више

Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 29/24 дана 29.03.2024. године објављен је Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну. Измјена Правилника ступа на снагу 06.04.2024. године.    
Више

Донесен Правилник о динамици фискализације

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 26/24 од 21.03.2024. године објављен је Правилник о динамици фискализације. Правилник ступа на снагу 29. марта 2024. године. Наведеним Правилником прописана је динамика фискализације и начин финансирања трошкова иницијалне фискализације за све обвезнике фискализације у Републици Српској. Обвезници фискализације дужни су да своје пословање ускладе са Законом о фискализацији...
Више

Обавјештење о новинама у програму за електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004

Обавјештавају се порески обвезници, да је програм за подношење  Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004, дорађен на начин да се подаци  у Прилогу уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005,  могу аутоматски преузети из евиденција Пореске управе...
Више

Омогућено издавање одобрења за елементе електронског фискалног уређаја

Обавјештавају се сва заинтересована лица, која испуњавају прописане услове  у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/22) и Правилником о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја („Службени гласник Републике Српске“ бр. 48/22 и 12/24) за стицање статуса  добављача електронског фискалног уређаја (електронски систем за издавање рачуна и процесор фискалних...
Више

Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/24 од 22.02.2024. године објављен је Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 1. марта 2024. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/16, 77/18,...
Више
1 2 3 16