Category

Обавјештења

Омогућено издавање одобрења за елементе електронског фискалног уређаја

Обавјештавају се сва заинтересована лица, која испуњавају прописане услове  у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/22) и Правилником о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја („Службени гласник Републике Српске“ бр. 48/22 и 12/24) за стицање статуса  добављача електронског фискалног уређаја (електронски систем за издавање рачуна и процесор фискалних...
Више

Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/24 од 22.02.2024. године објављен је Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 1. марта 2024. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/16, 77/18,...
Више

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 114/23 од 29.12.2023. године објављена је Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину. Најнижа плата у Републици Српској за 2024. годину утврђује се у висини од 900, 00 КМ (деветсто конвертибилних марака) у нето износу. Бруто најнижа плата износи 1 344, 26КМ. Одлука о најнижој плати...
Више

Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 10/24 од 30.01.2024. године објављена је  Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. Уредба о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја ступа на снагу 07. фебруара 2024. године.  
Више

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ – ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА

Обавјештавамо пореске обвезнике да је ступањем на снагу Закона о измјени Закона o отпису потраживања (Службени гласник Републике Српске, број: 32/02, 83/05, 34/09 и 112/23), омогућен отпис потраживања по основу припадајуће камате, уколико цјелокупни износ главнице и трошковa поступка принудне наплате доспјелих до 31.12.2022. године, буде у потпуности измирен најкасније до 01.07.2024. године. У циљу...
Више

Обавјештење за кориснике Електронских услуга Пореске управе Републике Српске

Обавјештавамо пореске обвезнике, кориснике Електронских услуга Пореске управе Републике Српске, да су из безбједносних разлога уведене додатне провјере валидности приступних података за приступ Електронским услугама. Лозинке требају садржавати најмање 8 знакова, од тога најмање једно велико слово, мало слово, број и специјални знак. Лозинке је неопходно периодично мијењати. Хвала што користите Електронске услуге Пореске управе...
Више

Закон о измјени Закона о отпису потраживања

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о измјени Закона о отпису потраживања. Измјена Закона ступа на снагу 30. децембра 2023. године.  
Више

Системи су поново доступни.

Обавјештавамо пореске обвезникеда су информациони системи Пореске управе Републике Српске, за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса поново доступни. Захваљујемо на разумијевању.
Више

Обавјештење о приступу систему за тестирање елемената електронског фискалног уређаја

Обавјештавају се сва заинтересована лица, која испуњавају прописане услове  у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/22) и Правилником о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја („Службени гласник Републике Српске“ бр. 48/22) за стицање статуса  добављача електронског фискалног уређаја (електронски систем за издавање рачуна и процесор фискалних рачуна), да...
Више

Закон о допунама Закона о порезу на доходак

  У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 112/23 објављен је Закон о допунама Закона о порезу на доходак. Допуна Закона ступа на снагу 1. јануара 2024. године.  
Више
1 2 3 15