Категорија

Обавјештења

Недоступност информационог система

У петак 09. априла 2021. године, у периоду од 16 до 20 часова спроводиће се радови на информационом систему Пореске управе Републике Српске, због чега сервис за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију електронским путем неће бити доступан. Захваљујемо на разумијевању.
Више

Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 28/21, објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга. Закон ступа на снагу 8. априла 2021. године. Измјенама и допунама наведеног Закона прописано је да се плаћање пореског дуга по основу пореза на добит за 2020. годину, пореза на доходак од самосталне дјелатности за...
Више

Промјена начина повезивања на сервер Пореске управе путем VPN-а за програм ППО

Обавјештавамо пореске обвезнике кориснике програма ППО за електронско подношење пореских пријава Образац 1002, да је промијењен начин повезивања на сервер Пореске управе путем VPN-а. Корисници који за повезивање програма ППО са сервером Пореске управе користе VPN, за успостављање VPN везе више не могу користити програм Cisco AnyConnect. За успостављање VPN везе са сервером Пореске управе...
Више

Годишња пријава контролисаних трансакција са повезаним лицима – отклоњена техничка грешка

Обавјештавамо пореске обвезнике да је отклоњена техничка грешка „за исти ЈИБ, порески период и општину постоји поднесена пријава“ која се појављивала код покушаја подношења Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима (ПКТ1). Рок за подношење Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2020. годину је 31.03.2021. године.  
Више

Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2021. годину

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 19/21“, објављено је Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2021. годину.  
Више

Закон о противградној заштити

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 15/21“, објављен је Закон о противградној заштити. Закон је ступио на снагу 03.03.2021. године.    
Више

Омогућено електронско подношење Обавјештајне пријаве за доходак оставарен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности – Образац 1009 и Годишње пореске пријаве за порез на доходак из стрaних извора – Образац 1010

Обавјештавамо пореске обвезнике да је, почевши од 3. фебруара 2021. године, омогућено електронско подношење Обавјештајне пријаве за доходак оставарен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности – Образац 1009 и Годишње пореске пријаве за порез на доходак из стрaних извора – Образац 1010. Годишњу пореску пријаву за порез на доходак из страних извора (Образац 1010) подносе...
Више

Просјечна плата запослених у Републици Српској исплаћенa у периоду јануар-децембар 2020. године

Обавјештавају се порески обвезници да је у Службеном гласнику Републике Српске, број: 5/21 од 26.01.2021. године објављен податак о просјечној плати запослених у Републици Српској у периоду јануар –децембар 2020. године и то: -просјечна мјесечна бруто плата у периоду јануар-децембар 2020. године износи 1485 КМ, – просјечна мјесечна плата након опорезивања-нето плата у периоду јануар-децембар...
Више

Омогућено електронско подношење Годишње пријаве пореза по одбитку – Образац 11 (порез по одбитку страном правном лицу) у прописаном XML формату

Обавјештавамо пореске обвезнике да је омогућено електронско подношење Годишње пријаве пореза по одбитку – Образац 11  (порез по одбитку страном правном лицу) у прописаном XML формату према XSD шеми. Учитавање фајлова у XML формату за online подношење пореских пријава врши се путем портала Пореске управе Републике Српске за електронско подношење пореских пријава, секција: Импорт пријава,...
Више

Омогућено електронско подношење Захтјева за статус малог предузетника – Образац 1011.

Обавјештавамо пореске обвезнике да је, почевши од 12. јануара 2021. године, омогућено електронско подношење Захтјева за статус малог предузетника – Образац 1011.   Напомињемо да су самостални предузетници, који желе да у 2021. години буду опорезовани као мали предузетници, дужни да наведени захтјев доставе до 31. јануара 2021. године.   Мали предузетник, у смислу Закона...
Више
1 2 3 4 5 9