е-Фискализација

Нови Закон о фискализацији

Регистар добављача и елемената електронских фискалних уређаја

Регистар оператера фискалних система

Регистар одобрених оператера

Линк за приступ веб страници овлашћеног оператера https://ofs.ba/

Контакт телефон оператера: Besplatan Info Telefon 080 050 509

Портал за обвезнике фискализације

1. Јавни позив за покретање поступка иницијалне фискализације за Прву групу обвезника фискализације

2. Ток поступка иницијалне фискализације

3. Корисничка упутства за покретање поступка иницијалне фискалаизације
3.1. Корисничко упутство за подношење пријаве за регистрацију пословног простора
3.2. Корисничко упутство за подношење захтјева за издавање безбједносног елемента
3.3. Корисничко упутство за подношење захтјева за субвенционисање трошкова иницијалне фискализације

4. Обрасци:
Пријава регистрације пословног простора
Захтјев за издавање безбједносног елемента
Захтјев за субвенционисање трошкова иницијалне фискализације

5. Листа дјелатности које могу користити виртуелни процесор фискалних рачуна

6. Подаци о фискализацији
6.1. Подаци о фискализацији доступни обвезницима
6.2. Приступ подацима о фискализацији линк: https://tap.suf.poreskaupravars.org

7. Питања и одговори

 

Портал за купце

1. Упутство за провјеру валидности фискалних рачуна

2. Линк за пријаву нефискалних рачуна https://suf.poreskaupravars.org/verify/

3. Линк за пријаву неиздавања фискалних рачуна https://suf.poreskaupravars.org/CustomerReport/Complain